Programy fakulty: FBI

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Biologie B1501 Bakalářský Prezenční 180 3
Biofyzika N1513 Navazující Prezenční 120 2
Biology N1501 Navazující Prezenční 120 2
Biology P1501 Doktorský Kombinovaná 240 4
Molecular and Cell Biology P1515 Doktorský Prezenční 240 4
Zoology P1502 Doktorský Prezenční 240 4
Botany P1507 Doktorský Prezenční 240 4
Zoology N1502 Navazující Prezenční 120 2
Botanika P1507 Doktorský Prezenční 240 4
Zoologie N1502 Ostatní Distanční 0 1
Fyzika B1701 Bakalářský Prezenční 180 3
Biofyzika P1513 Doktorský Prezenční 240 4
Applied Informatics B1802 Bakalářský Prezenční 180 3
Zoologie N1502 Navazující Prezenční 120 2
Molekulární a buněčná biologie P1515 Doktorský Kombinovaná 240 4
Elektrotechnika a informatika B2612 Bakalářský Prezenční 180 3
Matematika B1101 Bakalářský Prezenční 180 3
Biochemistry N1406 Navazující Prezenční 150 2.5
Chemie N1407 Navazující Prezenční 120 2
Molecular and Cell Biology P1515 Doktorský Kombinovaná 240 4
Biochemistry B1406 Bakalářský Prezenční 180 3
Biology P1501 Doktorský Prezenční 240 4
Biofyzika B1513 Bakalářský Prezenční 180 3
Biologie N1501 Navazující Prezenční 120 2
Molekulární a buněčná biologie P1515 Doktorský Prezenční 240 4
Zoologie P1502 Doktorský Kombinovaná 240 4
Botanika P1507 Doktorský Kombinovaná 240 4
Chemie B1407 Bakalářský Prezenční 180 3
Aplikovaná informatika N1802 Navazující Prezenční 120 2
Učitelství pro střední školy N7504 Navazující Prezenční 120 2
Physiology and Immunology P1511 Doktorský Prezenční 240 4
Biophysics P1513 Doktorský Prezenční 240 4
Ekologie a ochrana prostředí B1601 Bakalářský Prezenční 180 3
Botanika N1507 Navazující Prezenční 120 2
Zoologie P1502 Doktorský Prezenční 240 4
Botanika N1507 Ostatní Distanční 0 1
Aplikovaná informatika B1802 Bakalářský Prezenční 180 3
Zoology P1502 Doktorský Kombinovaná 240 4
Physiology and Immunology P1511 Doktorský Kombinovaná 240 4
Biophysics P1513 Doktorský Kombinovaná 240 4
Mechatronika B3943 Bakalářský Prezenční 240 4
Biologie P1501 Doktorský Prezenční 240 4
Fyziologie a imunologie P1511 Doktorský Prezenční 240 4
Biologie P1501 Doktorský Kombinovaná 240 4
Fyziologie a imunologie P1511 Doktorský Kombinovaná 240 4
Biologie N1501 Ostatní Distanční 0 1
Fyzika N1701 Navazující Prezenční 120 2
Biofyzika P1513 Doktorský Kombinovaná 240 4
Botany P1507 Doktorský Kombinovaná 240 4
Botany N1507 Navazující Prezenční 120 2
Mechatronika B3943 Bakalářský Kombinovaná 240 4
Elektrotechnika a informatika B2612 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Matematika N1101 Navazující Prezenční 120 2
Informatika B1801 Bakalářský Prezenční 180 3
Aplikovaná matematika B1103 Bakalářský Prezenční 180 3