Programy fakulty: FEK

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Ekonomika a management N6208 Navazující Kombinovaná 120 2
Regional and European Project Management N6237 Navazující Prezenční 120 2
Ekonomika a management B6208 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Ekonomika a management B6208 Bakalářský Prezenční 180 3
Economics and Management P6208 Doktorský Kombinovaná 180 3
Economics and Management P6208 Doktorský Prezenční 180 3
Ekonomika a management P6208 Doktorský Prezenční 0 3
Hospodářská politika a správa B6202 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Ekonomika a management P6208 Doktorský Kombinovaná 0 3
Aplikovaná matematika B1103 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Engineering and Informatics B6209 Bakalářský Prezenční 180 3
Ekonomika a management N6208 Navazující Prezenční 120 2
Systémové inženýrství a informatika B6209 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Hospodářská politika a správa B6202 Bakalářský Prezenční 180 3
Economics and Management N6208 Navazující Prezenční 120 2
Systémové inženýrství a informatika B6209 Bakalářský Prezenční 180 3
Aplikovaná matematika B1103 Bakalářský Prezenční 180 3