Programy fakulty: FFI

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Filologie B7310 Bakalářský Prezenční 180 3
Teorie a dějiny literatury P8106 Doktorský Kombinovaná 180 3
Učitelství pro střední školy N7504 Navazující Prezenční 120 2
Archeologie N7109 Navazující Prezenční 120 2
Historické vědy P7105 Doktorský Prezenční 180 3
Filologie P7310 Doktorský Prezenční 180 3
Archeologie B7109 Bakalářský Prezenční 180 3
Archeologie P7109 Doktorský Prezenční 180 3
Filologie P7310 Doktorský Kombinovaná 180 3
Humanitní studia B6107 Bakalářský Prezenční 180 3
Historické vědy N7105 Navazující Prezenční 120 2
Kurzy celoživotního vzdělávání 9904 Celoživotní Kombinovaná 0 1
Historické vědy B7105 Bakalářský Prezenční 180 3
Obecná teorie a dějiny umění a kultury B8109 Bakalářský Prezenční 180 3
Teorie a dějiny literatury P8106 Doktorský Prezenční 180 3
Historické vědy P7105 Doktorský Kombinovaná 180 3
Filologie N7310 Navazující Prezenční 120 2
Humanitní studia N6107 Navazující Prezenční 120 2
Obecná teorie a dějiny umění a kultury N8109 Navazující Prezenční 120 2
Archeologie P7109 Doktorský Kombinovaná 180 3