Programy fakulty: FPE

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Psychologie P7701 Doktorský Prezenční 240 4
Učitelství pro základní školy N7503 Navazující Kombinovaná 120 2
Tělesná výchova a sport B7401 Bakalářský Prezenční 180 3
Psychologie P7701 Doktorský Kombinovaná 240 4
Učitelství pro základní školy N7503 Navazující Prezenční 120 2
Specializace v pedagogice B7507 Bakalářský Prezenční 180 3
Geografie B1301 Bakalářský Prezenční 180 3
Speciální pedagogika B7506 Bakalářský Prezenční 180 3
Filologie B7310 Bakalářský Prezenční 180 3
Specializace v pedagogice B7507 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Učitelství pro střední školy N7504 Navazující Prezenční 120 2
Učitelství pro základní školy M7503 Magisterský Kombinovaná 300 5
Psychologie B7701 Bakalářský Prezenční 180 3
Specializace v pedagogice P7507 Doktorský Kombinovaná 180 4
Vychovatelství N7505 Navazující Prezenční 120 2
Psychologie B7701 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Vychovatelství N7505 Navazující Kombinovaná 120 2
Tělesná výchova a sport N7401 Navazující Prezenční 120 2
Učitelství pro základní školy M7503 Magisterský Prezenční 300 5
Specializace v pedagogice P7507 Doktorský Prezenční 180 4