Programy fakulty: FRO

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Ekologie a ochrana prostředí B1601 Bakalářský Prezenční 180 3
Zootechnika N4103 Navazující Kombinovaná 120 2
Zootechnika B4103 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Zootechnika N4103 Navazující Prezenční 120 2
Zootechnika B4103 Bakalářský Prezenční 180 3