Programy fakulty: FTE

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Teologie P6141 Doktorský Prezenční 0 4
Vychovatelství B7505 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Teologie P6141 Doktorský Kombinovaná 0 4
Filozofie P6101 Doktorský Prezenční 0 4
Vychovatelství N7505 Navazující Kombinovaná 120 2
Sociální práce B7508 Bakalářský Prezenční 180 3
Humanitní studia P6107 Doktorský Kombinovaná 0 4
Vychovatelství B7505 Bakalářský Prezenční 180 3
Vychovatelství N7505 Navazující Prezenční 120 2
Učitelství pro střední školy N7504 Navazující Prezenční 120 2
Teologie B6141 Bakalářský Prezenční 180 3
Sociální práce B7508 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Filozofie P6101 Doktorský Kombinovaná 0 4
Učitelství pro střední školy N7504 Navazující Kombinovaná 120 2
Teologie B6141 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Teologie P6141 Doktorský Prezenční 0 4
Humanitní studia P6107 Doktorský Prezenční 0 4
Sociální práce N7508 Navazující Prezenční 120 2
Sociální práce N7508 Navazující Kombinovaná 120 2
Teologie N6141 Navazující Kombinovaná 120 2
Teologie N6141 Navazující Prezenční 120 2
Filozofie P6101 Doktorský Prezenční 0 4
Teologie M6141 Magisterský Prezenční 300 5
Filozofie B6101 Bakalářský Prezenční 180 3
Teologie P6141 Doktorský Prezenční 0 4
Filozofie N6101 Navazující Prezenční 120 2
Filozofie P6101 Doktorský Kombinovaná 0 4