Programy fakulty: FZE

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Chemie P1407 Doktorský Prezenční 0 4
Chemie P1407 Doktorský Kombinovaná 0 4
Fytotechnika P4102 Doktorský Prezenční 0 4
Zemědělská specializace B4106 Bakalářský Prezenční 180 3
Zemědělství B4131 Bakalářský Prezenční 180 3
Zemědělská specializace B4106 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Zootechnika B4103 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Zootechnika P4103 Doktorský Prezenční 0 4
Zootechnika N4103 Navazující Prezenční 120 2
Biotechnologie P4114 Doktorský Prezenční 0 4
Zemědělské inženýrství N4101 Navazující Kombinovaná 120 2
Zemědělské inženýrství P4101 Doktorský Kombinovaná 0 4
Ekologie a ochrana prostředí P1601 Doktorský Prezenční 0 4
Biotechnologie P4114 Doktorský Kombinovaná 0 4
Zootechnika N4103 Navazující Kombinovaná 120 2
Zootechnika B4103 Bakalářský Prezenční 180 3
Zemědělské inženýrství N4101 Navazující Prezenční 120 2
Zemědělské inženýrství P4101 Doktorský Prezenční 0 4
Fytotechnika P4102 Doktorský Kombinovaná 0 4
Zootechnika P4103 Doktorský Kombinovaná 0 4
Zemědělství B4131 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Zemědělská specializace N4106 Navazující Prezenční 120 2
Ekologie a ochrana prostředí P1601 Doktorský Kombinovaná 0 4
Zemědělská specializace N4106 Navazující Kombinovaná 120 2