Programy fakulty: FZS

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Rehabilitace N5342 Navazující Kombinovaná 120 2
Veřejné zdravotnictví B5347 Bakalářský Prezenční 180 3
Ošetřovatelství N5341 Navazující Kombinovaná 120 2
Speciální pedagogika B7506 Bakalářský Prezenční 180 3
Specializace ve zdravotnictví B5345 Bakalářský Prezenční 180 3
Ošetřovatelství B5341 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Rehabilitace N5342 Navazující Prezenční 120 2
Ošetřovatelství P5341 Doktorský Kombinovaná 180 4
Ošetřovatelství B5341 Bakalářský Prezenční 180 3
Sociální politika a sociální práce B6731 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Ošetřovatelství N5341 Ostatní Distanční 0 1
Rehabilitace P5342 Doktorský Prezenční 180 4
Rehabilitace B5342 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Ochrana obyvatelstva N2825 Navazující Prezenční 120 2
Ošetřovatelství P5341 Doktorský Prezenční 180 4
Rehabilitace P5342 Doktorský Kombinovaná 180 4
Rehabilitace N5342 Celoživotní Kombinovaná 120 2
Specializace ve zdravotnictví B5345 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Rehabilitace B5342 Bakalářský Prezenční 180 3
Ošetřovatelství N5341 Navazující Prezenční 120 2
Sociální politika a sociální práce B6731 Bakalářský Prezenční 180 3
Ochrana obyvatelstva B2825 Bakalářský Prezenční 180 3
Ochrana obyvatelstva N2825 Celoživotní Kombinovaná 120 2
Veřejné zdravotnictví N5347 Navazující Prezenční 120 2
Rehabilitace N5342 Ostatní Distanční 0 1
Ošetřovatelství N5341 Celoživotní Kombinovaná 120 2
Speciální pedagogika B7506 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Ochrana obyvatelstva B2825 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Ochrana obyvatelstva N2825 Navazující Kombinovaná 120 2
Porodní asistence B5349 Bakalářský Prezenční 180 3
Porodní asistence B5349 Bakalářský Kombinovaná 180 3