Předmět: Úvod do studia PŽP

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Úvod do studia PŽP
Kód předmětu KBE/011
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hais Martin, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: Prezentace oboru, prezentace o obsahu jednotlivých studijních specializací. Obsah cvičení: Cvičení zahrnuje exkurzi s cílem ukázat v terénu vybrané problémy aplikované ekologie.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Předmět nabízí základní informace o oboru Péče o životní prostředí (specifika tohoto studijního oboru, informace o studijních specializacích, doporučení a pravidla pro psaní bakalářské práce a rady a informace pro přípravu na bakalářské státní zkoušky.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: předmět běží každý rok
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 1 Zimní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 1 Zimní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 1 Zimní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Ekologie půdy (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 1 Zimní