Předmět: Půdně-biologické exkurze

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Půdně-biologické exkurze
Kód předmětu KBE/016
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Devetter Miloslav, RNDr. Ph.D.
  • Kyselková Martina, Mgr. Ph.D.
  • Farská Jitka, Mgr.
  • Jirout Jiří, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: Odběr vzorků půdy, demonstrace odběrových metod v terénu, odběr a demonstrace jednotlivých skupin organismů. Makrofauna a megafauna (ekologický význam makrofauny, životní strategie, odhad abundance žížal, odkrytí chodeb) Mesofauna a mikrofauna (význam v ekosystému, humusové typy, mechanismy hromadění humusu, odběr vzorků a extrakce, odhad abundance jednotlivých skupin v různých typech ekosystémů) Mikroflóra (význam v ekosystému - hlavní funkční skupiny půdních mikroorganismů, diverzita a abundance mikroorganismů - kultivační a molekulární techniky, výskyt rezistencí k antibiotikům u půdních bakterií) Cvičení probíhají částečně v terénu a částečně v laboratoři.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Cílem kurzu je demonstrace života v půdě a metod studia půdy v terénu v přirozených souvislostech. Kromě rutinní schopnosti odběru a analýzy vzorků významných skupin půdní fauny a mikroflóry by měl posluchač získat určitý vztah k půdě jako prostředí a získat vhled do zákonitostí, které v půdě panují. Měl by získat průřezový přehled o skupinách půdních organismů a jejich projevech i o specifikách samotného půdního prostředí.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: předmět běží každý rok
Doporučená literatura
  • Fundamentals of soil ecology / David C. Coleman, D.A. Crossley, Jr.1996, Academic Press, San Diego.
  • Soil ecology / Patrick Lavelle and Alister V. Spain 2005, Kluwer Academic Publishers.
  • The biology of soil : a community and ecosystem approach / Richard D. Bardgett 2005 Oxford University Press.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr