Předmět: Krajina euroregionů

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Krajina euroregionů
Kód předmětu KBE/018
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hais Martin, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: Hlavní náplní kurzu je exkurze do příhraniční oblasti, která je vymezená jako euroregion. Takové vymezení umožňuje srovnání vývoje krajiny na malém prostoru vlivem odlišných podmínek, zejména politických a socioekonomických. V každém roce bude exkurze vedena do jiného euroregionu v České republice nebo jiné evropské zemi s cílem porovnat využití území (land use) a krajinou strukturu obou sousedních zemí. Alternativou je exkurze do euroregionu jedné země, která byla v minulosti ovlivňován různými kulturami, kde je patrný a odlišitelný jejich vliv. Studenti budou mít příspěvky k předem zadaným tématům a lokalitám. Na konci kurzu bude závěrečná diskuze s cílem určit podíl vlivu jednotlivých krajinotvorných procesů na výsledném uspořádání krajiny. Obsah cvičení: Cvičení zahrnuje 2 dvouhodinové pracovní schůzky, na kterých si studenti vyberou témata k jednotlivým zastávkám exkurze a připraví si k nim krátkou prezentaci.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Cílem kurzu je naučit studenty vnímat utváření krajiny v kontextu přírodních, socioekonomických, kulturních a historických vlivů.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: předmět běží každý rok
Doporučená literatura
  • Gergel, Sarah E., Turner, Monica G (2003): Learning Landscape Ecology, 316 pages, Springer-Verlag,.
  • Robert N. Coulson and Maria D. Tchakerian (2011): Basic Landscape Ecology. KEL Partners Incorporated..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr