Předmět: Soil and Water

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Soil and Water
Kód předmětu KBE/021
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk angličtina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Šantrůčková Hana, prof. Ing. CSc.
 • Picek Tomáš, Ing. Ph.D.
 • Urbanová Zuzana, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Content of lectures: Introduction in the topic soil-water interactions, plant-soil-system, soil zoology, plant stress biology, litter decomposition, soil food chain, microbial processes and plant growth in wetlands, soil dynamics, climate change scenarios, soils and plants under drought, soil degradation and its influence on soil organisms, protection and sustainable use of soils Content of practicals: Practicals include a few excursions and also some practical works in smaller groups. The aim of the excursion is to acquaint with the plants, animals and soils in different types of ecosystems in natural connections. Ecosystems under various human impacts will represent different possibilities for management, conservation and sustainable use of landscape. Excursion will concern with the serious topics such as erosion, drought, greenhouse gases emissions and climate change.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
The aim of the course is to extent and to interconnect knowledge about soil, water and vegetation. The most emphasis will be put on the interactions of these ecosystem components in different types of ecosystems. Students should get knowledge about the ecosystem functioning under pristine conditions and under various conditions affected by human activities. 14 days international course, organized in the first half of September, every year in different hosting country.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita : předmět běží každý rok
Doporučená literatura
 • B. Bolin, R. B. Cook (eds. ): The major biogeochemical cycles and their interactions, 1983, SCOPE 21, 532 pp. Wiley..
 • Brady N. C. 1990: The nature and properties of soils. Macmillan Publ. Comp., New York..
 • Coleman D. C. et Crossley D.A. 1996: Fundamentals of Soil Ecology. Institute of Ecology, University of Georgia, Academic Press..
 • Frank B. Salisbury, Cleon W. Ross: Plant Physiology. Wadsworth Publishing Company, Belmont, California, 1992..
 • Kalff J.: Limnology: inland water ecosystems. Prentice-Hall, Upper Saddle River, 2002..
 • Lavelle P. et Spain A. V. 2005: Soil Ecology. Kluwer Academic Publishers, 654 pp..
 • M. J. Groom, G. K. Meffe and C. R. Carroll. 2006. Principles of Conservation Biology. Third edition. Blackwell Publishing..
 • Mitsch, J.W., Gosselink,, C.T (2000): Wetlands 3rd ed., John Wiley & Sons, Inc., New York..
 • Vymazal, J. et al., eds. (1998): Constructed Wetlands for Wastewater Treatment in Europe. Backhuys Publishers, Leiden..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr