Předmět: Geologie

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Geologie
Kód předmětu KBE/054
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Řežábek Petr, RNDr.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Obsah přednášek: Základy mineralogie, petrografie a všeobecné geologie. Morfologická, strukturní krystalografie. Systematická mineralogie - vybrané minerály nejdůležitějších skupin. Horninotvorné minerály. Systematická petrografie - vyvřelé, sedimentární, metamorfované horniny, vznik, klasifikace. Všeobecná geologie - vznik, vývoj, stavba Země, litosférické desky, tektonické struktury, zvětrávání. Obsah cvičení: Poznávání minerálů a hornin ne vzorcích v učebně a v terénu, tvorba základní geologické sbírky BF JU.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Zapojit studenty do aktivního pozorování a chápání geologických jevů včetně aplikace tohoto pozorování v biologických oborech.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Chábera S.: Systematická geologie pro posluchače biologie. Skriptum Pedagogické fakulty, České Budějovice 1979, 168 pp..
  • Chábera S.: Základy petrografie pro posluchače zeměpisu. Skriptum Jihočeské univerzity, České Budějovice 1999, 76 pp..
  • Kumpera O., Foldyna J., Zorkovský V.: Všeobecná geologie. SNTL/ALFA, Praha 1988, 521 pp..
  • Petržílek B., Kočárek E.: Základy geologie. Práce, Praha 1959, 570 pp..
  • Poznámky přednášejícího, cca 30 pp..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Učitelství biologie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Botanika - specializace Ekologie populací a společenstev (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie pro vzdělávání (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie pro vzdělávání (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Ekologie půdy (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Učitelství biologie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Půdní biologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní