Předmět: Praktikum z bioklimatologie

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Praktikum z bioklimatologie
Kód předmětu KBE/059
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr -
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kučerová Andrea, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: Základy mikroklimatického měření povrchu vegetace, přízemné vrstvy vzduchu a povrchu půdy Základy energetické bilance vegetace a přízemní vrstvy atmosféry Vliv vegetace na mikroklima Vlhkostní poměry v přízemní atmosféře. Mikroklimatická měření v různých vegetačních typech Porostní mikroklima, mikroklima listu, přízemní vrstvy vzduchu a půdy Vyhodnocení získaných dat z hlediska průměrů, odchylek a výpočtu energetické bilance

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Exkurze
 • Účast na výuce - 36 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
V tomto praktiku je cílem poskytnout zájemcům základní metodický výcvik, potřebný k plánování, realizaci a následnému vyhodnocení klimatických a mikroklimatických dat. Praktikum chce upozornit na možná úskalí mikroklimatických měření, současné technické možnosti a ukázat efektivní zpracování takto získaných dat. V posledních letech je v řadě ekologických projektů hojně využíván dlouhodobý monitoring mikroklimatu sledovaných lokalit. Levné, malé a snadno dostupné dataloggery umožňují získávání originálních dlouhodobých dat.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Průběžné hodnocení

Periodicita: předmět běží v akademických letech začínajících sudým letopočtem (např. 2016/2017).
Doporučená literatura
 • BEDNÁŘ J. 2003: Meteorologie úvod do studia dějů v zemské atmosféře. - Portál, Praha..
 • BONAN G.B. 2013: Ecological Climatology: Concepts and Applications. - Cambridge Univ. Press..
 • GEIGER R., ARON R.H., TODHUNTER P. 2003: The Climate Near the Ground. - Rowman & Littlefield Publishers..
 • JONES P. 2013: Plants and Microclimate: A Qualitative Approach to Environmental Plant Physiology. - Cambridge Univ. Press..
 • MARCHAND P.J. 2013: Life in the Cold: Introduction to Winter ecology. - University Press of New England..
 • MONTEITH J. et UNSWORTH M (2013): Principles of Environmental Physics. - Academic Press..
 • STOUTJESDIJK Ph. et BARKMAN J.J. 1992: Microclimate, vegetation and fauna. - Opulus Press.
 • YOSHINO M.M. 1975: Climate in a small area. An introduction to Local Meteorology. - Univ. Tokyo Press..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr