Předmět: Seminář z letní praxe aplik. ekol. III

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Seminář z letní praxe aplik. ekol. III
Kód předmětu KBE/107
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hais Martin, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah cvičení ústní prezentace zaměřená na popis průběhu letní praxe, diskuse o nabytých zkušenostech a rozvaha o kladech a záporech takového zaměstnání

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
seznámit ostatní studenty se strukturou a chodem vybrané organizace, průběhem typického pracovního dne, popsat svojí aktivitu během praxe, zhodnotit získané zkušenosti (určeno pro studenty magisterského studia)

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: v každém akademickém roce. Požadavky k zápočtu: ústní prezentace 10-20 minut, sepsání krátké eseje a vyplnění dotazníku uvádějícím informace o zvolené organizaci
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Biologie ochrany přírody (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní