Předmět: Seminář bakalářského oboru PŽP

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Seminář bakalářského oboru PŽP
Kód předmětu KBE/109
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kaňa Jiří, RNDr. Ph.D.
  • Kaštovská Eva, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: 1. Seznámení se zásadami a formou psaní bakalářské práce v oboru Péče o životní prostředí 2. Jak prezentovat svou bakalářskou práci při její obhajobě? 3.-8. Prezentace diplomových prací oboru PŽP 9.-12. Vypracování openentského posudku na bakalářskou práci - pravidla a zásadní body hodnocení, formulace otázek

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace, Projekce (statická, dynamická)
  • Příprava na zápočet - 5 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 5 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kursu je příprava na ohajobu bakalářské práce oboru Péče o životní prostředí. Posluchači prezentují svou bakalářskou práci a hodnotí prezentace svých kolegů. Kromě toho vypracují oponentský posudek na modelovou bakalářskou práci.
Schopnost prezentovat výsledky své bakalářské práce a reagovat na kritické podněty. Schopnost vyhodnotit kvalitu bakalářské práce.
Předpoklady
Periodicita: v každém akademickém roce. zadání a zpracovávání bakalářské práce v oboru PŽP

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor kvalifikační práce

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 3 Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 3 Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Ekologie půdy (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 3 Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní