Předmět: Veřejná správa a regionální rozvoj

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Veřejná správa a regionální rozvoj
Kód předmětu KBE/113
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Guth Jiří, Mgr.
  • Miko Ladislav, doc. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Přehled systému veřejné správy a neziskového sektoru v ČR a uspořádání a fungování Evropské unie. Vše s důrazem na problematiku životního prostředí, u všeho právní úprava, institucionální uspořádání a aktuální problémy.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Orientace v systému veřejné správy a neziskového sektoru v ČR a EU a jejich využití v zájmu ochrany životního prostředí.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Bárta: Strategické plánování, NROS Praha 1999.
  • Blažek: Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie, ERA Brno 2004.
  • Primární eurodokumenty - Amsterodamská smlouva, Smlouva o ústavě pro Evropu. Smlouva o přistoupení, apod..
  • Sbírka zákonů ČR.
  • Veřejná správa v ČR, MV ČR 2004.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Ekologie půdy (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní