Předmět: Strategic Planning in Forest and Nature Conservation

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Strategic Planning in Forest and Nature Conservation
Kód předmětu KBE/115
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk angličtina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Křenová Zdeňka, RNDr. Ph.D.
 • Behagel Jelle, Dr.
 • Arts Bas, prof.
 • Moren Frits, prof.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: - Úvod - Metody strategického plánování - SEA & SEA přístup - Identifikace aspektů, klíčových cílů a alternativních možností - Výběr indikátorů, určení vlivů a vzájemných vztahů Obsah cvičení: - Exkurze do NP Šumava a NP Bayerischer Wald - Německo - Základní Informace o NP Šumava a NP Bayerischer Wald - Problém lesních ekosystémů ve vztahu ke kůrovci - Rozdíl v managementu NP Šumava a NP Bayerischer Wald - Management zemědělských území v NP Cvičení je organizováno formou studentských "miniprojektů", která se týkají témat ve zkoumaných pilotních územích NP Šumava a NP Bavorský les a provádějí je v malých skupinkách pod vedením přednášejících. Na závěr kurzu každá skupina prezentuje a obhajuje použité metody, výsledky a závěry své studie. Součástí cvičení a kurzu je vypracování zprávy o vypracovaném projektu a jeho odevzdání obvykle do 4 týdnů po skončení kurzu. Kurz běží každy akademický rok. Na 4 týdny teoretické přípravy v Holandsku (Universita Wagenningen) navazuje 5 dní exkurze do NP Šumava a Bavorský les. Studenti jsou z evropských i mimoevropských zemí, a proto se kurz vyučuje v angličtině. Počet českých účastníků kurzu je omezen na 10. Bližší informace na https://ssc.wur.nl/Schedule/2016/Course/FNP-30306

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
- Seznámit studenty s principy a důležitostí SEA a s nástroji vypracování SEA; - seznámit studenty se vztahem SEA a jinými strategickými plány; - seznámit studenty se sociálními a politickými vlivy při rozhodování; - naučit studenty analyzovat regionální plány ve vztahu k lesnictví a ochraně přírody; - prezentovat výsledky skupinové práce. Kurz běží každy akademický rok. Na 4 týdny teoretické přípravy v Holandsku (Universita Wagenningen) navazuje 5 dní exkurze do NP Šumava a Bavorský les. Studenti jsou z evropských i mimoevropských zemí, a proto se kurz vyučuje v angličtině. Počet českých účastníků kurzu je omezen na 10. Bližší informace na https://ssc.wur.nl/Schedule/2016/Course/FNP-30306

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: běží každý rok
Doporučená literatura
 • Brown A.L. and R. Thérivel. 2000. Principles to guide the development of strategic environmental assessment methodology. Impact Assessment and Project Appraisal 18(3): 183-189.
 • Dalal-Clayton, B. and B. Sadler. 1999. Strategic Environmental Assessment: A rapidly Evolving Approach. Environmental Planning Issues No. 18, International institute for Environment and Development, London..
 • Duncan, S. 2000. Beyond the limits of traditional science: bioregional assessments and natural resource management. In: Science Findings 24:1-5.
 • Gregersen, H., J.E.M. Arnold, A. Lundgren, A.H. Contreras, M.R. de Montalembert, D. Gow. 1993. Identifying key questions about project impacts on people. In: Assessing forestry project impacts: issues and strategies. FAO Forestry Paper 114. FAO, Róme: 40-55..
 • Chaker, A., K. El Fadl, L. Chamas, SB. Hatjian. 2006. A review of strategic environmental..
 • Lescuyer, G. 2002. 3. How to combine forest management sand environmental assessment: rationale, methodology and tools. In: Environmental assessment as a new tool for sustainable management? An application in south Cameroon rain forest region. Tropenbos Cameroon Document 13, Wageningen: 25-36.
 • Lescuyer, G. 2002. 4. Implementation of strategic environmental assessment in the TCP area. In: Environmental assessment as a new tool for sustainable management? An application in south Cameroon rain forest region. Tropenbos Cameroon Document 13, Wageningen: 37-51.
 • Nilsson, M.A. and H. Dalkmann. 2001. Decision making and strategic environmental assessment. In: Journal of Environmental Assessment Policy and Management 3(3): 1-23.
 • Schuck, A., J. Parviainen, W. Bucking. 1994. 5. Basis and purposes of natural forest research. In: A review of approaches to forestry research on structure, succession and biodiversity of undisturbed and semi-natural forests and woodlands in Europe. European Forestry Institute, Joensuu: 26-62.
 • Steinemann, A. 2001. Improving alternatives for environmental impact assessment. In: Environmental Impact Assessment Review 21: 3-21.
 • Thomas, J.W. 1999. Chapter 1. Learning from the Past and Moving to the Future. In: Johnson, K.N., F. Swanson, M. Herring, S. Greene (eds). Bioregional Assessments: science atthe crossroads of management and policy. Island Press, Washington DC: 11-25.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr