Předmět: Hodnocení vlivů na ŽP

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Hodnocení vlivů na ŽP
Kód předmětu KBE/122
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Mužík Radomír, Mgr.
 • Dušková Pavla, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Řešení konfliktů v demokratické společnosti – příklady problematických staveb z hlediska životního prostředí. Orgány ochrany životního prostředí v ČR, státní správa, samospráva, veřejná správa, správní řád. Pravidla využívání území, územní plány, územní a stavební řízení. Přehled základních právních předpisů v ochraně životního prostředí. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), historie, příklady z jiných států (USA, EU), situace v ČR. Proces posuzování vlivů na životní prostředí. Metody posuzování vlivů na životní prostředí. Ochrana jednotlivých složek životního prostředí: půda, voda, ovzduší, lesy, příroda a krajina, nerosty, problematika odpadů. Hygiena a ochrana zdraví obyvatel. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. Účast veřejnosti v ochraně životního prostředí. Nové trendy v ochraně životního prostředí: strategická EIA (SEA), ekologicky orientované systémy řízení (EMAS, ISO 14 000), čistší produkce, integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC). Obsah cvičení:

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Seznámit posluchače s organizací ochrany životního prostředí v České republice. Podat přehled o struktuře státní správy a samosprávy (veřejné správy) s důrazem na ochranu životního prostředí. Podat přehled o základních legislativních nástrojích ochrany životního prostředí v České republice s důrazem na zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Seznámit s metodami posuzování vlivů na životní prostředí.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím lichým letopočtem (např. 1999/2000).
Doporučená literatura
 • Environmental impact assessment, 2015: https://www.researchgate.net/publication/45256715_Environmental_impact_assessment.
 • Forman, R. T. T., Godron, M.: Krajinná ekologie, Academia, Praha, 1993.
 • Hawksworth D.L., Bull A.T.: Biodiversity and Conservation in Europe. Springer.2008 p. 3390.
 • Míchal, I.: Ekologická stabilita. Veronica, Brno, 1995.
 • Říha, J.: Hodnocení vlivu investic na životní prostředí, vícekriteriální analýza a EIA. Academia, Praha,1995. Praha Academia, 1995.
 • Sahney, S., Benton, M.J. and Ferry, P.A. (2010). "Links between global taxonomic diversity, ecological diversity and the expansion of vertebrates on land" (PDF). Biology Letters 6 (4): 544-547. doi:10.1098/rsbl.2009.1024. PMC 2936204. PMID 20106856.
 • Sahney, S., Benton, M.J. and Ferry, P.A. (2010). "Links between global taxonomic diversity, ecological diversity and the expansion of vertebrates on land" (PDF). Biology Letters 6 (4): 544-547. doi:10.1098/rsbl.2009.1024. PMC 2936204. PMID 20106856..
 • Sbírka zákonů.
 • Westman, W. E.: Ecology, impact assessment, and environmental planning. John Wiley and sons, New York. 1985.
 • Zákon 326/2017 Sb.- Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Ochrana fauny (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Biologie ochrany přírody (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Ekologie půdy (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Chemie životního prostředí (1) Technická chemie a chemie silikátů - Zimní