Předmět: Ekologie živočichů - cvičení

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Ekologie živočichů - cvičení
Kód předmětu KBE/125
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Riegert Jan, doc. Mgr. Ph.D.
  • Blabolil Petr, RNDr. Ph.D.
  • Urbánková Gabriela, Mgr.
  • Mladěnková Nella, Mgr.
  • Nácarová Jana, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Obsah cvičení: 1) Odchyt drobných savců demonstrace odchytu a porovnání metod 2) Odchyt ryb demonstrace odchytu a porovnání metod 3) Mapování ptáků - porovnání metod 4) Experimenty - ptáci - antipredační chování (příkladová studie) 5) Obojživelníci - demonstrace odchytu a přednáška o ekologii druhů

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace
  • Domácí příprava na výuku - 45 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit posluchače s některými metodami používanými při výzkumu ekologie vybraných skupin živočichů. Jednotlivé úlohy zároveň předvádějí konkrétní ekologické jevy. Kurs je sestaven tak, aby se jeho náplň nepřekrývala s ostatními předměty. Těžiště proto spočívá v terénních úlohách.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Vypracování laboratorních protokolů

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Lehner P. N., 1997: Handbook of ethological methods. Cambridge Univ. Press. 672 s..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Biologie ochrany přírody (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní