Předmět: GIS III. - open source GIS

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu GIS III. - open source GIS
Kód předmětu KBE/143
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Grill Stanislav, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: 1. Free/open source GIS - licence, autorská práva, distribuce, využití 2. Souřadnicové systémy, jejich kategorizace a katalogizace, knihovny GDAL/OGR a proj4 3. Topologicky validní data (digitalizace, kontrola dat). GPS naměřená data. 4. Analytické možnosti programu QGIS, rozšiřitelnost pomocí zásuvných modulů, integrace jazyku Python 5. Základní možnosti zpracování a analýzy bodových dat. 6. Tvorba modelu terénu. Odvozené charakteristiky modelu terénu. 7. Prostorové databáze. Centrální správa dat, metadata v GIS. 8. Volně šiřitelné nástroje pro tvorbu mapových výstupů. 9. GRASS GIS - představení a možnosti využití pro prostorovou analýzu. 10. GRASS GIS - analýza viditelnosti, výpočet indexu solární radiace. 11. Webové služby a jejich využití v open source GIS nástrojích. 12. Možnosti integrace GIS a statistických nástrojů (open source GIS + R) Obsah cvičení: Praktická cvičení seznamují studenty s vybranými softwarovými nástroji a jejich použitím. Následující tematické úlohy jsou vybrány s ohledem na velmi časté použití v oblasti přírodních věd (výzkum a aplikace). 1. Volně dostupný GIS software. Seznámení s nejčastěji používanými nástroji, klasifikace, výhody, využití v analýze environmentálních dat. Instalace free GIS nástrojů, provázanost knihoven a programovacích jazyků (Python). 2. GDAL, OGR, GMT - transformace dat, preprocessing dat pro prostorovou analýzu. 3. QGIS - úvod do prostředí, vektorizace a editace dat. Volně stažitelná data, příprava dat pro prostorovou analýzu. 4. QGIS - analýza překryvu, hodnocení změn a prostorové metriky na příkladu dat projektu CORINE. 5. QGIS - analýza vzdáleností, shluková analýza, interpolace v prostoru, "home range" analýza. 6. QGIS/SAGA - tvorba terénu a odvozených charakteristik, odvození povodí a hydrologických charakteristik. 7. QGIS/PostGIS - vlastnosti dat v prostorových databázích, prostorové funkce v databázi. 8. QGIS - Tvorba mapy. Vizualizace v prostředí internetu. 9. GRASS GIS - rastrová algebra, vybrané rastrové funkce. 10. GRASS GIS - 3D prostředí, výpočet prostorových charakteristik (např. solar radiation) 11. gvSIG, openJUMP - webové služby, analytické možnosti, tvorba výstupů 12. QGIS/GRASS GIS/R - ukázka integrace programu R s nástroji GIS, individuální řešení GIS projektů studentů.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubit analytické dovednosti studentů ve zpracování prostorových dat z oblasti přírodních věd. Předmětem kurzu není metodologie a teorie aplikací prostorové ekologie, ale získání praktických znalostí zpracování dat v prostředí volně šiřitelného software (technologie). Důležitým aspektem kurzu je seznámení studentů s nástroji a možnostmi GIS, které jsou volně dostupné a (nebo) mají otevřený zdrojový kód (open source). Předmět využívá poznatků ekologie a krajinné ekologie a volně navazuje na předchozí kurzy GIS I. a GIS II. Předpokládá se základní znalost GIS systémů. Student by měl po absolvování kurzu získat přehled o možnostech zpracování dat v open source GIS a základní orientaci v současné nabídce a funkčních možnostech volně šiřitelných GIS nástrojů.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: předmět běží každý rok
Doporučená literatura
  • Neteler, M, Mitášová, H. (2010): Open Source GIS: A GRASS GIS Approach. Springer. 406 pp..
  • Obe, R., Hsu L., Ramsey P. (2011): PostGIS in action. Manning. 520 pp..
  • Sherman, G., Mitchel, T. (2012): The Geospatial Desktop. Locate Press, 384 pp..
  • Web pro jednotlivé GIS projekty: QGIS (www.qgis.org) , GRASS (grass.osgeo.org), GDAL (www.gdal.org), PostGIS (postgis.net), GMT (gmt.soest.hawaii.edu), openJUMP (www.openjump.org), gvSIG (www.gvsig.org), SAGA (www.saga-gis.org).
  • Westra, E. (2010): Python Geospatial Development. Packt Publishing. 508pp..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr