Předmět: Seminář magisterských oborů - katedra biologie ekosystémů

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Seminář magisterských oborů - katedra biologie ekosystémů
Kód předmětu KBE/183
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šantrůčková Hana, prof. Ing. CSc.
  • Kaňa Jiří, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Obsah cvičení:

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 24 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Aktuální přednášky o současném výzkumu na PřF JU a na dalších i zahraničních pracovištích. Presentace výsledků mgr., bc. a PhD. prací.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Kolokvium

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr