Předmět: Polární ekologie

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Polární ekologie
Kód předmětu KBE/263
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kvíderová Jana, RNDr. Ph.D.
 • Elster Josef, doc. Ing. CSc.
 • Ditrich Oleg, doc. RNDr. CSc.
 • Macek Petr, RNDr. Ph.D.
 • Nedbalová Linda, RNDr. Ph.D.
 • Pavel Václav, RNDr. Ph.D.
 • Šabacká Marie, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: 1. Vznik a vývoj polárních oblastí (rozpad prakontinentu Gondwana, posun kontinentů, mořské proudy, cirkulace vzdušných mas, fosilní zbytky organismů, izotopová analýza ledových jader). 2. Střídání glaciálních a interglaciálních období (astronomické a fyzikálně-geografické faktory ovlivňující střídání studených a teplých období, vývoj periglaciálního prostředí - sedimentologie, vyzvedávání zemských ker po odlednění, hydrologický cyklus). 3. Srovnání arktické a antarktické oblasti (porovnání vývoje zalednění v arktické a antarktické oblasti, výměna energie mezi mírnou a arktickou/antarktickou oblastí, disperse života na odledněná území). 4. Klima polárních oblastí (astronomické, cirkulační, geografické a antropogenní faktory klimatu polárních oblastí, faktory ovlivňující mikroklima a vegetační mikroklima polárních území, změny klimatu, metody studia klimatu). 5. Ekologie moří a oceánů polárních oblastí (mořské proudy, polynya, antarktická divergence a konvergence, bentická a pelagiální společenstva, život v mořském ledu, rostliny a živočichové polárních moří, paraziti a symbionti mořských bezobratlých a obratlovců). 6. Půdy a sladkovodní ekosystémy polárních oblastí (aktivní vrstva, permafrost, mrazové procesy, polygonální půdy, pingo, palsy, thufury, soliflukce, limnetické, hydroterestrické a terestrické ekosystémy, kontinentální led, život v půdách a sladkovodních ekosystémech polárních oblastí) 7. Rostliny a jejich adaptace na prostředí polárních oblastí (tundra, hranice lesa, délka vegetační doby, polární poušť, rašeliniště, antarktická rostlinná společenstva, vývoj vegetace v postglaciálu, fytogeografie, morfologické a fyziologické adaptace rostlin). 8. Živočichové polárního prostředí a jejich adaptace na extrémní podmínky (záření, teplota, voda, živiny, průřez hlavními skupinami terestrické, sladkovodní a mořské fauny, metabolické a fyziologické adaptace živočichů na prostředí polárních oblastí, potravní pyramidy v různých prostředích, autochtonní - alochtonní zdroje živin, vztahy k primárním producentům a mezi jednotlivými skupinami živočichů v rámci potravního řetězce, tok energie). 9. Zranitelnost polární přírody, právní ochrana polárních oblastí (Antarctic Treaty, Svalbard Treaty - principy ochrany přírody v Arktidě a Antarktidě). 10. Historie výzkumu polárních oblastí (Arktida - Willem Barents 1596 - objevení Svalbardu, Vitus Beringg, 1733 - 1742, Antarktida - James Cook, 1772, Oto Norenskjöld - mapování ostrova James Ross, 1901 - 1903, historie české účasti na výzkumu polárních oblastí).

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Kurz polární ekologie přináší přehled o ekologickém fungování a biodiverzitě obou polárních oblastí. Kurz obsahuje týdenní přednáškovou část zahrnující přednášky v oborech neživé (klimatologie-glaciologie, geologie-geomorfologie, hydrologie-limnologie) a živé (mikrobiologie-algologie, botanika-fyziologie, zoologie-parazitologie) přírody. Zápočet se vydává na konci terénního kurzu na Svalbardu.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: v každém akademickém roce. Speciální kurz doktorského studijního oboru Biologie ekosystémů Kurz KBE 263 je svázaný s kurzy KBE 264, nebo KBE 265. Neukončení obou částí ( KBE 263+ KBE 264, nebo KBE 263+KBE 265) znamená, že student bude muset pokrýt náklady na terénní cvičení na Svalbardu, to jest náklady své účasti na kurzu KBE 263.
Doporučená literatura
 • Aleksandrova VD (1988) The Arctic and Antarctic: their division into geobotanical areas. Cambridge University Press, Cambridge..
 • Avila-Jimenez ML et al. (2010) Overwintering of terrestrial Arctic arthropods: the fauna of Svalbard now and in the future. Polar Research 29: 127-137..
 • Beyer L. and Boelter M. (eds.) (2002) GeoEcology of Terrestrial Oases Ecological Studies, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg..
 • Callaghan TV et al. (2005) Arctic Tundra and Polar Desert Ecosystems 243 - 353. Arctic Climate Impact Assessment. Cambridge University Press pp. 1039..
 • Campbell B, Claridge GGC (1987) Antarctica: soils, weathering processes and environment. Cambridge..
 • Crawford RMM (1989) Plant studies to survival. Blackwell Scientific Publications..
 • Crawford RMM (2008) Plants at the margins. Ecological limits and climatic change. Cambridge University press..
 • Davie T (2008) Fundamentals of hydrology. London : Routledge, 200 s..
 • DeWalle DR and Rango A (2008) Principles of Snow Hydrology, Cambridge University Press; 420 s..
 • Elias SA (Ed.) (2006) Encyclopedia of Quaternary Science..
 • Elverland E. (2008) The Arctic System. Norvegian Polar Institute, 203 pp..
 • Evans DJA and Benn DI (2004) A Practical Guide to the Study of Glacial Sediments. 266 p.,.
 • Fogg GE (1998) The biology of polar habitats. Oxford University Press, Oxford.
 • French HM (2007) The Periglacial Environment. Third Edition. 478 p., Wiley, Chichester.
 • Friedmann EI (ed.) (1993) Antarctic microbiology. Wiley-Liss, NewYork.
 • Fuller B, Lane N. and Benson EE (eds.) (2004) Life In The Frozen State. Taylor and Francis, London, pp. 111- 149..
 • Gale SJ, Hoare PG (1991) Quaternary Sediments. Petrographic Methods for the Study of Unlithified Rocks. 323 p., Belhaven, London.
 • Gulliksen B. and Svensen E. (2004) Svalbard and Life in the Polar Oceans. Norvegian Polar Institute, 65 pp..
 • Hubbard B. and Glasser N. (2005) Field Techniques in Glaciology and Glacial geomorphology. 400 p., Wiley, ISBN 0-9544060-2-8, 608 pp.
 • Chapin, S.F. Jefferies, R.L. Raynolds J. Shaver, G.R and Svoboda J. (1992) Climatic Change and Arctic Ecosystem Response. The role of Ecophysiology. Academic Press 469 pp..
 • Kovac KM and Lydersen C. (2006) Birds and Mammals of Svalbard. Norvegian Polar Institute, 203 pp.
 • Last WM et al. (2001) Tracking Environmental Change Using Lake Sediments. Volume 3: Terrestrial, Algal, and Siliceous Indicators..
 • Last WM. Et al. (2001) Tracking Environmental Change Using Lake Sediments. Volume 4: Zoological Indicators..
 • Moen FM. and Svensen E. (2004) Marine Fish & Invertebrates of Northern Europe KOM Forlag, 608 pp.
 • Netopil R. (1984) Fyzická geografie. I., Hydrologie, limnologie, oceánografie. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, n.p., 258 s..
 • Pielou EC (1992) After the Ice Age: The Return of Life to Glaciated North America. The University of Chicago Press (Google books).
 • Pielou EC (1994) Naturalists guide to the Arctic. The University of Chicago Press (Google books).
 • Singh P. (2001) Snow and Glacier Hydrology, Springer, 756 s..
 • Svoboda, J. and Freedman, B. (1994) Ecology of a polar oasis, Alexandra Fiord..
 • Tedrow JCF (1977) Soils of the polar landscapes. Rutgers University Press, New.
 • Tucker ME (2003) Sedimentary Rocks in the Field. Third Edition. 234 p., Wiley, Chichester.
 • Vincent WF, Laybourn-Parry J. (eds.) (2008) Polar Lakes and Rivers: Limnology of Arctic and Antarctic Aquatic Ecosystems. Oxford University Press..
 • Vincent WF (1988) Microbial ecosystem of Antarctica. Cambridge University Press,.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr