Předmět: Hydrobiologie

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Hydrobiologie
Kód předmětu KBE/343
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr -
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vrba Jaroslav, prof. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Základní vlastnosti vodního prostředí a život v něm. Metody studie vodních ekosystémů. Koloběh vody v přírodě a koloběh živin ve vodách. Chemické a fyzikální podmínky života ve vodě, prostorové a časové změny. Producenti, primární produkce jezer a moří. Planktonní živočichové: život v hustém prostředí. Živočichové dna. Mikrobiální smyčka v potravních sítích: význam mikroorganismů. Bezobratlí dravci a ryby: úloha ve formování struktury společenstva. Život v tekoucích vodách. Velké řeky světa. Podzemní vody. Ekosystémy mořského litorálu a šelfových moří. kosystém hlubokého moře, produkční a potravní řetězce. Znečistění vod: chemické, tepelné, radioaktivní, plošné. Eutrofisace. Cesty likvidace. Vody jako zdroj: využití povrchových a podzemních vod, rybářství, lidské zásahy do vodních ekosystémů. Obsah cvičení:

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Přednáška je určena posluchačům, kteří se nebudou specializovat v limnologii, případně posluchačům učitelských oborů. Poskytuje základní přehled o životě společenstev sladkovodních a v omezené míře i mořských vodních ekosystémů, o potravních a produkčních sítích a jejich funkci, o koloběhu hlavních živin ve vodních ekosystémech a vztahu vodních ekosystémů k okolním terestrickým.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím sudým letopočtem (např. 2000/2001).
Doporučená literatura
  • "Barnes R.S.K., R.N. Hughes, 1999 : An Introduction to Marine Ecology. - 296 p., Blackwell Sci. Publ., Oxford. ISBN 0865428344..
  • "Kaiser M.J., S. Jennings, M. Attrill, 2005: Marine Ecology: Progresses, Systems, and Impacts. - 432 p., 1st. ed., Oxford Univ.Press, London. ISBN: 9780199249756..
  • "Kalff, J., 2002 : Limnology. - 608 p., Prentice-Hall, Englewood Cliffs. ISBN: 0-13-033775-7.
  • "Lampert W., U. Sommer, 2007 : Limnoecology. - 324 p., Oxford Univ.Press, London. ISBN: 0199213925..
  • "Lellák J., F. Kubíček, 1991 : Hydrobiologie. - 256 p. Univ. Karlova, Praha.
  • "Moss B. , 1998, 2010 : The Ecology of Fresh Waters. - 572 p., 3rd. ed. (1998), 416 p., 8th ed., (2010). Blackwell Sci. Publ., Oxford. ISBN: 1405113324..
  • "Wetzel, R., 2001 : Limnology, Lake and River Ecosystems. - 850 p., 3rd. ed., Academic Press, San Diego..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie pro vzdělávání (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Biologie pro vzdělávání (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Učitelství biologie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Učitelství biologie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Přírodovědecká fakulta Biologie (1) Biologické obory - Letní