Předmět: Tropická ekologie

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Tropická ekologie
Kód předmětu KBE/351
Organizační forma výuky Přednáška + Nevyplněno + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Novotný Vojtěch, prof. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Čím jsou tropy zajímavé a zvláštní - abiotické a biotické charakteristiky tropických ekosystémů ve srovnání s Českou kotlinou. Tropická biodiverzita - kde se vzala a je jak se udržuje. Stromové fialky a spol. - povaha tropické vegetace. Herbivoři, predátoři a parazité ? horní patra potravních sítí v tropických ekosystémech. Fíkové vosičky a další podivnosti - tropické speciality v mezidruhových vztazích. Ekosystémy tropické krajiny - průvodce pro objevitele cizích zemí. Biodiverzita par excellence - jak fungují tropické lesy a korálové útesy. Nejsou tropy jako tropy - srovnávací ekologie čtyř kontinentů. Tropická procházka podél ekologických gradientů - výškového i šířkového. Co se dělo a děje na tropických ostrovech - evoluce a ekologie v "laboratořích přírody". Člověk jako ekologický faktor v tropické přírodě - trochu aplikované antropologie. Přežijí rok 3000? - civilizační vývoj v tropech a ochrana přírody. Kdy konečně porozumíne ekologii tropů? - jak a co se v tropech zkoumá a bude zkoumat. Studenti diskutují a rozebírají nové a zajímavé práce z oboru tropické ekologie. Obsah cvičení: Diskuse k vybraným publikacím z tropické ekologie.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 60 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurs poskytuje přehled ekologie tropických ekosystémů, s důrazem na funkční a evoluční aspekty. Zabývá se základními obecně a evolučně ekologickými tématy v kontextu tropických ekosystémů a okrajově i problémy ochrany tropické biodiverzity a metodiky ekologického výzkumu v tropech.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Test

Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím lichým letopočtem (např. 2001/2002).
Doporučená literatura
  • Morley, R. J. Origin and Evolution of Tropical Rain Forests, John Wiley & Sons, London, 2000.
  • Osborne, P. J. Tropical Ecosystems and Ecological Concepts. Cambridge Univ. Press., Cambridge, 2000.
  • Richards, P. W. The Tropical Rainforest. Cambridge Univ. Press., Cambridge, 1998.
  • Whitmore, T. M. An Introduction to Tropical Rain Forests, 2nd edition, Oxford Univ. Press., Oxford, 1998.
  • Wood, R. Reef Evolution. Oxford Univ. Press., Oxford, 1999.
  • Ghazoul J, Sheil D. Tropical Rain Forest Ecology, Diversity, and Conservation. Oxford, 2010.
  • Kricher J. Tropical Ecology. Princeton, 2011. ISBN 9780691115139.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Ochrana fauny (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Ekologie živočichů (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Učitelství biologie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Přírodovědecká fakulta Učitelství biologie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Tropická ekologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Entomologie (1) Biologické obory - -