Předmět: Semináře z Ekologie mokřadů

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Semináře z Ekologie mokřadů
Kód předmětu KBE/352
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Květ Jan, RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Řada seminářů s vyučujícími (viz svrchu), studenty všech stupňů a pozvanými odborníky, doplněná jednou nebo více exkurzemi na mokřady v ČR nebo blízkém zahraničí. Na seminářích budou přednášející referovat a diskutovat o svých poznatcích a zkušenostech z poznávání, ochrany a využívání mokřadů. Obsah cvičení:

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Seznámení studentů s různými aspekty struktury, funkce, ochrany a využívání mokřadních ekosystémů a jejich složek.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím lichým letopočtem (např. 1999/2000).
Doporučená literatura
  • viz kurs č. 427.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr