Předmět: Terénní cvičení z tropické ekologie

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Terénní cvičení z tropické ekologie
Kód předmětu KBE/355
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Novotný Vojtěch, prof. RNDr. CSc.
 • Lepš Jan, prof. RNDr. CSc.
 • Segar Simon, Dr.
Obsah předmětu
Praktický design and provedení malého výzkumného projektu v tropických ekosystémech.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pracovní činnosti (dílny)
 • Účast na výuce - 240 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurs umožní získání metodických a praktických dovedností pro práci v tropických ekosystémech. Podpoří také širší geografický a mezioborový přístup ke studiu otázek v oboru ekologie.
Schopnost navrhnout a uskutečnit malý výzkumný projekt v tropických ekosystémech.
Předpoklady
Ekologické znalosti v rozsahu základního kursu ekologie. Ochota a schopnost pracovat v podmínkách tropického lesa a absolvovat výuku v angličtině.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím lichým letopočtem (např. 2001/2002).
Doporučená literatura
 • Morley, R. J. Origin and Evolution of Tropical Rain Forests, John Wiley & Sons, London, 2000.
 • Osborne, P. J. Tropical Ecosystems and Ecological Concepts. Cambridge Univ. Press., Cambridge, 2000.
 • Primack R., Corlett R. 2005. Tropical Rain Forests: An Ecological and Biogeographical Comparison. Blackwell, Oxford..
 • Richards, P. W. The Tropical Rainforest. Cambridge Univ. Press., Cambridge, 1998.
 • Whitmore, T. M. An Introduction to Tropical Rain Forests, 2nd edition, Oxford Univ. Press., Oxford, 1998.
 • Whitmore, T.C. 1990. Tropical rain forest. Oxford University Press, New York..
 • Wood, R. Reef Evolution. Oxford Univ. Press., Oxford, 1999.
 • Ghazoul J, Sheil D. Tropical Rain Forest Ecology, Diversity, and Conservation. Oxford, 2010.
 • Kricher J. Tropical Ecology. Princeton, 2011. ISBN 9780691115139.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Tropická ekologie (1) Biologické obory - -