Předmět: Hydrobiologická exkurze

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Hydrobiologická exkurze
Kód předmětu KBE/451
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kolář Vojtěch, Mgr. Ing.
  • Vebrová Lucie, Mgr.
  • Kreidlová Veronika, Mgr.
  • Kaštovský Jan, doc. RNDr. Ph.D.
  • Blabolil Petr, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Obsah cvičení: Kurs je tvořen alespoň čtyřmi terénními exkurzemi do okolí ČB a alespoň jednou vícedenní exkurzí na některou atraktivní vzdálenější lokalitu v ČR nebo zahraničí.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Cílem kurzu je podpořit praktickou připravenost posluchačů pro řešení dané problematiky v terénu. Kromě rutinní schopnosti odběru vzorků a ovládání základních terénních měřících přístrojů by cvičení mělo naučit všímat si v terénu indicií signalizujících aktuální stav vodního ekosystému, kriticky je hodnotit a syntetizovat informace do uceleného závěru.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J., 1995. Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha..
  • Kriska, G., 2013. Freshwater Invertebrates in Central Europe. A Field Guide. Springer..
  • Maštera J., Zavadil V., Dvořák J., 2015. Vajíčka a larvy obojživelníků. Academia, Praha..
  • www.sinicearasy.cz.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr