Předmět: Určovací kurs planktonních bezobratlých

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Určovací kurs planktonních bezobratlých
Kód předmětu KBE/453
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Devetter Miloslav, RNDr. Ph.D.
  • Přikryl Ivo, RNDr.
  • Šorf Michal, RNDr. Ph.D.
  • Sacherová Veronika, RNDr. Pg.D.
Obsah předmětu
unspecified

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, Laborování
Výstupy z učení
Blokový kurz rozvíjí schopnosti determinace vodních bezobratlých organismů, především perlooček (Cladocera), klanonožců (Copepoda) a vířníků (Rotifera), ale i několika dalších (Hydracarina, Ostracoda aj.) Cílem je podání průřezové informace o výskytu našich druhů, určovací literatuře a metodách manipulace. Součástí je praktická determinace.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Bartoš E. Vířníci - Rotatoria, Fauna ČSR svazek 15. Nakladatelství ČSAV, Praha, 1959.
  • Dussart & Defaye. COPEPODA. Introduction to the Copepoda. SPB Academic Publishing bv, 2001.
  • Hudec I. Fauna Slovenska. Anomopoda, Ctenopoda, Haplopoda, Onychopoda (Crustacea: Branchiopoda). VEDA, Bratislava, 2010.
  • Koste W. Rotatoria. Die Radertiere Mitteleuropas. Ein Bestimmungswerk begrundet von Max Voigt. Stuttgart, Borntrager, 1978.
  • Šrámek-Hušek R., Straškraba M., Brtek J. Lupenonožci - Branchiopoda. Nakladatelství ČSAV, Praha, 1962.
  • Wallace, Snell, Ricci & Nogrady. ROTIFERA. Volume 1: Biology, ecology and systematics.. Backhuys Publishers & Kenobi Publishers, 2006.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr