Předmět: Biologie vodních organismů II

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Biologie vodních organismů II
Kód předmětu KBE/458
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Čtvrtlíková Martina, Mgr. Ph.D.
  • Blabolil Petr, RNDr. Ph.D.
  • Bojková Jindřiška, Mgr. Ph.D.
  • Ditrich Tomáš, RNDr. Ph.D.
  • Kaštovský Jan, doc. RNDr. Ph.D.
  • Šorfová Vanda, Mgr. Ph.D.
  • Kolář Vojtěch, Mgr. Ing.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Obsah cvičení: Insecta (Plecoptera, Ephemeroptera, Odonata, Megaloptera, Coleoptera, Trichoptera, Hemiptera, Diptera). Ryby. Sinice a řasy. Vodní makrofyta.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Demonstrovat hlavní zástupce živočišných a rostlinných organismů žijících u nás ve stojatých a tekoucích vodách. Seznámit se s metodami jejich sběru, zpracování a určování. Probrat biologii těchto organismů, tj. rozmnožování a ontogenezi, potravní biologii, dýchání, vylučování, nervová, smyslová a pohybová ústrojí. Dále bionomii jednotlivých druhů a jejich ekologické niky ve vodním ekosystému.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím lichým letopočtem (např. 1999/2000).
Doporučená literatura
  • Kriska, G., 2013. Freshwater Invertebrates in Central Europe. A Field Guide. Springer. 411 stran..
  • www.sinicearasy.cz.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Ekologie živočichů (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -