Předmět: Speciální limnologie

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Speciální limnologie
Kód předmětu KBE/465
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr -
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vrba Jaroslav, prof. RNDr. CSc.
  • Hejzlar Josef, doc. Ing. CSc.
  • Šimek Karel, prof. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Stratifikace a míchání jezer, geografická variabilita hlavních abiotických faktorů určujících hydrodynamiku a produktivitu jezer; unikátní jezerní ekosystémy (stará jezera ancient lakes, Velká jezera Great Lakes, antarktická jezera); paleolimnologie; ekologická stechiometrie a homeostáze v limnologii; pelagické potravní sítě v různých typech vodních ekosystémů; specifika údolních nádrží; rybnikářství; specifika tekoucích vod, bentické a hyporheické biofilmy; Rámcová směrnice EU o vodě; acidifikace a biologické zotavování jezer. Obsah cvičení:

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Prohloubit znalosti z obecné limnologie, seznámit podrobně s limnologií jednotlivých typů vodních ekosystémů, jejich zvláštnostmi, hlavními určujícími a řídícími faktory. Podat detailní informaci o hlavních společenstvech vodních organismů a hlavních procesech ve vodních ekosystémech.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: předmět běží ve studijních letech začínajících sudým rokem, např. 2012/2013. Povinná prerekvizita: KBE 475
Doporučená literatura
  • Kalff J.: Limnology: inland water ecosystems. Prentice-Hall, Upper Saddle River, 2002.
  • Lampert W., Sommer U.: Limnoecology: The ecology of lakes and streams. Oxford University Press, Oxford, 1997..
  • Margalef, R. (ed.): Limnology now; A paradigm of planetary problems. Elsevier Science, Amsterdam, 1994..
  • Peters N.E., Bricker O.P., Kennedy M.M. (eds): Water quality trends and geochemical mass balance. Advances in Hydrological Processes, Wiley, Chichester, 1997..
  • Sterner R.W., Elser J.J. Ecological stoichiometry. The biology of elements from molecules to the Biosphere. Princeton University press, Princeton, 2003..
  • Wetzel R.G.: Limnology. Lake and river ecosystems, 3rd ed. Academic Press, London, 2001..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta rybářství a ochrany vod Ochrana vod (2017) Ekologie a ochrana životního prostředí 2 -
Fakulta rybářství a ochrany vod Ochrana vod (2015) Ekologie a ochrana životního prostředí 2 -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Fakulta rybářství a ochrany vod Ochrana vod (2014) Ekologie a ochrana životního prostředí 2 -
Fakulta rybářství a ochrany vod Ochrana vod (2016) Ekologie a ochrana životního prostředí 2 -
Fakulta rybářství a ochrany vod Ochrana vod (2013) Ekologie a ochrana životního prostředí 2 -