Předmět: Soil Ecology

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Soil Ecology
Kód předmětu KBE/521E
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk angličtina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šantrůčková Hana, prof. Ing. CSc.
  • Urbanová Zuzana, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Content of lectures: Soil formation from parent materials. Soil classification. Physico-chemical properties of soils (texture, structure, soil water, temperature, aeration, soil colloids, pH, nutrient availability). Soil organic matter. Ecology of soil organisms. Nutrient cycling in soil (nitrogen, phosphorus and sulphur). Human impact on soil (management, pollution, erosion) Content of practicals: Soil sampling, handling, fundamental physical, chemical and biological analyses (ISO norms)

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
The aim of the course is to provide an account of the subject for undergraduate students of environmental science and related subjects. It provides an introduction to soil science, soil ecology and carbon and nutrient transformations in soils. The practical value of the lectures is increased by asking students to explain and comment on a topic of the study in the form of essays.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicity: only in the academic year starting in the year with odd number (e.g. 2017/2018).
Doporučená literatura
  • Brady N.C., Weil R.R. 2002: The nature and properties of soils. Prentice Hall. Comp., New York.
  • Paul E. A., Clark F. E. 1996: Soil microbiology and biochemistry. Academic Press, London.
  • Tan K.H. 2009: Environmental Soil Science. CRC Press.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr