Předmět: Ecosystem management course

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Ecosystem management course
Kód předmětu KBE/546
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Edwards Keith Raymond, doc. Dr.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Problémy „command and control“ managementu. Co je management ekosystému? Adaptivní management. Problémy a nedostatky adaptivního managementu a managementu ekosystému. Komplexní systémy. Teorie managementu ekosystému.Odolnost systému. Nové verze managementu ekosystému – PANARCHY atd.Scénáře a management ekosystému. Obsah cvičení: 1. Uvedení do problematiky. 2. Teorie řízení ekosystémů, jak se tento přístup liší od tradičních přístupů. 3. Vytvoření plánu řízení ekosystému, jaké informace jsou potřeba pro vytvoření úspěšného plánu. 4. Aplikace plánu, jak je velký rozpor mezi teorií a praxí (použití příkladů). 5. Presentace studentů. 6. Příspěvky pozvaných hostů a diskuse dílčích problematik (max. 3 hosté). 7. Závěrečné shrnutí kurzů a diskuse o jejich náplni a o individuálních projektech.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy, uvést je do teorie řízení ekosystémů a současně seznámit s aplikací teoretických principů v praxi. Celý kurz bude uveden přednáškami o teorii řízení ekosystémů. Studenti získají další informace o environmentálním managementu při zpracování semestrální práce. Projekt bude řešit problém v České republice. Druhým cílem kurzů je zlepšit schopnosti studentů komunikovat anglicky. Přednášky a prezentace budou v angličtině, ale shrnutí bude česky.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Alcamo, J. et al. 2003. Millenium Ecosystem Assessment: Ecosystems and Human Well-being. Island Press, Washington DC, USA. .
  • Gunderson, L.H. and C.S. Holling. 2002. Panarchy. Island Press, Washington, DC, USA..
  • Christensen, N. L. et al. 1996. The report of the Ecological Society of America Committee on the Scientific Basis for Ecosystem Management. Ecological Applications 6: 665-691..
  • Johnson, N. C., A. J. Malk, R. C. Szaro, and W. T. Sexton. 1999. Ecological Stewardship: A Common Reference for Ecosystem Management. Elsevier Press, Amsterdam, The Netherlands. .
  • Pirot, J. V., P. J. Meynell, and D. Elder. 2000. Ecosystem Management: Lessons from Around the World. IUCN, Gland, Switzerland .
  • Savory, A. 1999. Holistic Management. Island Press, Washington, D. C..
  • van Eeten, M.J.G. and E. Roe. 2002. Ecology, Engineering and Management. Oxford University Press, Oxford, UK..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Biologie ochrany přírody (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Ochrana fauny (1) Biologické obory - Zimní