Předmět: GIS a DPZ v přírodních vědách

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu GIS a DPZ v přírodních vědách
Kód předmětu KBE/561
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hais Martin, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášky Historie a základní principy DPZ; Družicové systémy a jejich vlastnosti; Spektrální projev vegetace; Spektrální projev vody, DPZ ve viditelné části spektra, DPZ v blízkém a středním IČ, DPZ v termální části spektra, Vybrané problémy řešené pomocí distančních dat (regionální - globální úroveň): odlesnění, záplavy, desertifikace, úbytek kontinentálního a horského zalednění. Obsah cvičení Základy práce s distančními daty pro potřeby magisterských prací; Data volně stažitelná z internetu; základy práce v programu IDRISI; volně stažitelné programy pro práci s družicovými daty (MULTISPEC).

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Cílem kurzu je poskytnout studentům základní informaci o využitelnosti distančních dat pro řešení vybraných problémů v přírodních vědách

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: předmět běží každý rok
Doporučená literatura
  • Dobrovolný, P. (1998): Dálkový průzkum Země, digitální zpracování obrazu. Scriptum. Brno..
  • Jensen, J.R. (2000): Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Upper Saddle River: Prentice-Hall..
  • Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., Chipman, J.W. (2004): Remote Sensing and Image Interpretation. John Wiley and Sons. New York..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Biologie ochrany přírody (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní