Předmět: Letní praxe z aplikované ekologie II.

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Letní praxe z aplikované ekologie II.
Kód předmětu KBE/568
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hais Martin, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: 14-denní praxe v organizaci (dle vlastního výběru), zabývající se problematikou životního prostředí

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
poznat strukturu a chod vybrané organizace, zapojit se do její běžné činnosti a získat praktické zkušenosti s řešením problémů v životním prostředí

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: v každém akademickém roce. Před absolvováním praxe je nutné uzavřít pojištění zodpovědnosti za škody způsobené při výkonu praxe (zprostředkovává PřF JU) a uzavřít smlouvu o poskytnutí praxe mezi PřF JU a vybranou organizací. Pro udělení zápočtu je nutné potvrzení o absolvování praxe.
Doporučená literatura
  • odborná literatura týkající se zaměření organizace, zprávy a dokumentace organizace, odpovídající legislativa.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 2 Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 2 Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Ekologie půdy (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 2 Letní