Předmět: Řízení a ochrana životního prostředí

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Řízení a ochrana životního prostředí
Kód předmětu KBE/S14
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
Obsah předmětu
unspecified

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr