Předměty pracoviště: KBE

» Seznam fakult » FBI
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KBE/011 Úvod do studia PŽP Zimní čeština 2  
KBE/012 Biostatistika Letní čeština 7  
KBE/013 Modelování pro ekology v programu R Letní čeština 6  
KBE/014 Paleoekologie, geologie a geomorfologie polárních oblastí - čeština 5  
KBE/015 Klimatologie, glaciologie a mikrobiální ekologie ledu polárních oblastí - čeština 5  
KBE/016 Půdně-biologické exkurze Zimní čeština 3  
KBE/017 Molekulární metody v ekologii půdy a vody Zimní čeština 3  
KBE/018 Krajina euroregionů Zimní čeština 2  
KBE/019 Socioekologie rurálního prostoru Letní angličtina 4  
KBE/020 Ekologie půdních mikroorganismů - čeština 5  
KBE/021 Soil and Water Zimní angličtina 3  
KBE/022 Ekologie Zimní čeština 6  
KBE/023 Evoluční ekologie Zimní čeština 6  
KBE/025 Krajinná ekologie I. Zimní čeština 4  
KBE/026 Krajinná ekologie II. Letní čeština 4  
KBE/027 Památkový rozměr jihočeské krajiny Zimní čeština 3  
KBE/028 Péče o kulturní krajinu Letní čeština 5  
KBE/029 Územní plánování jako nástroj ochrany přírody a krajiny - čeština 2  
KBE/030 Ekologie a životní prostředí Zimní čeština 4  
KBE/048 Ekologie interakcí rostlin s mikroorganismy - čeština 6  
KBE/049 Interakce mezi rostlinami a živočichy Letní čeština 6  
KBE/050 Základy moderních regresních metod - čeština 7  
KBE/051 Pokročilé regresní metody Zimní čeština 5  
KBE/052 Pokročilé ordinační metody - čeština 3  
KBE/054 Geologie Letní čeština 6  
KBE/059 Praktikum z bioklimatologie - čeština 3  
KBE/101 Seminář z letní praxe z aplikované ekologie I. Zimní čeština 2  
KBE/102 Biogeochemické cykly Letní čeština 3  
KBE/103 Chemické a biologické polutanty ve vodě Letní čeština 6  
KBE/104 Seminář z letní praxe z aplikované ekologie II Zimní čeština 2  
KBE/105 Znečištění a degradace půdy - čeština 6  
KBE/106 Úvod do komunikace Zimní čeština 3  
KBE/107 Seminář z letní praxe aplik. ekol. III Zimní čeština 2  
KBE/108 Seminář z letní praxe aplik. ekol. IV Zimní čeština 2  
KBE/109 Seminář bakalářského oboru PŽP Letní čeština 1  
KBE/111 Letní praxe z aplikované ekologie I. Letní čeština 1  
KBE/112 Letní praxe z aplikované ekologie III. Letní čeština 1  
KBE/113 Veřejná správa a regionální rozvoj Zimní čeština 3  
KBE/114 Technologie ŽP Letní čeština 5  
KBE/115 Strategic Planning in Forest and Nature Conservation Zimní angličtina 4  
KBE/116 Zpracování dat ŽP Letní čeština 5  
KBE/118 Ekologická ekonomie - čeština 3  
KBE/120 Právo ŽP - čeština 6  
KBE/121 Digitální analýza obrazu v biologii Zimní čeština 5  
KBE/122 Hodnocení vlivů na ŽP Zimní čeština 3  
KBE/124 Ekologie živočichů Zimní čeština 3  
KBE/125 Ekologie živočichů - cvičení Letní čeština 3  
KBE/128 Úvod do funkční ekologie Letní čeština 6  
KBE/143 GIS III. - open source GIS Zimní čeština 5  
KBE/183 Seminář magisterských oborů - katedra biologie ekosystémů Zimní a letní čeština 2  
KBE/260 Mikrobiologie - čeština 8  
KBE/261 Speciální metody mikrobiální molekulární ekologie Letní čeština 6  
KBE/262 Mikrobiální biotechnologie I. Zimní čeština 6  
KBE/263 Polární ekologie Letní čeština 5  
KBE/264 Polární ekologie (neživá příroda)-cvičení Zimní čeština 5  
KBE/265 Polární ekologie (živá příroda)-cvičení Zimní čeština 5  
KBE/322 Fyziologická ekologie rostlin - čeština 6  
KBE/343 Hydrobiologie - čeština 3  
KBE/344 Environmentální politika Evropské unie Letní čeština 5  
KBE/350 Ecological Stoichiometry - čeština 3  
KBE/351 Tropická ekologie Zimní čeština 5  
KBE/352 Semináře z Ekologie mokřadů Zimní čeština 3  
KBE/354 Biotopy ČR - čeština 5  
KBE/355 Terénní cvičení z tropické ekologie Zimní čeština 5  
KBE/367 Ekologie vodních obratlovců Zimní čeština 5  
KBE/427 Ekologie mokřadů - čeština 6  
KBE/451 Hydrobiologická exkurze Letní čeština 3  
KBE/452 Základní limnologické metody Letní čeština 3  
KBE/453 Určovací kurs planktonních bezobratlých Letní čeština 3  
KBE/456 Biologie vodních organismů I Zimní čeština 5  
KBE/457 Limnologie tekoucích vod Zimní čeština 3  
KBE/458 Biologie vodních organismů II Letní čeština 5  
KBE/459 Mikrobiální ekologie vody Zimní angličtina 3  
KBE/460 Chemie pro PŽP II. Zimní čeština 6  
KBE/461 Moderní limnologické metody - čeština 6  
KBE/465 Speciální limnologie - čeština 3  
KBE/466 Ekologie fytoplanktonu - čeština 6  
KBE/467 Ekologie zooplanktonu - čeština 3  
KBE/469 Koloběh prvků a procesy v povodí - čeština 3  
KBE/471 Ekologický management nádrží Zimní čeština 5  
KBE/475 Obecná limnologie Zimní čeština 5  
KBE/479 Úprava vody a vodárenství Letní čeština 5  
KBE/513 Chemie a fyzika půdy - čeština 8  
KBE/514 Struktura a funkce agroekosystémů - čeština 3  
KBE/517 Půdní mikrobiologie Zimní čeština 8  
KBE/519 Půdní zoologie Letní čeština 8  
KBE/521 Ekologie půdy Letní čeština 5  
KBE/521E Soil Ecology Letní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBE/542 Biologie ochrany přírody Zimní čeština 6  
KBE/546 Ecosystem management course Zimní čeština 3  
KBE/548 GIS I. Zimní čeština 3  
KBE/550 Lesnictví - čeština 5  
KBE/551 Ochrana přírody - čeština 3  
KBE/552 Ekologie půdních organismů pro PŽP Zimní čeština 5  
KBE/556 Aplikovaná ekologie I. Letní čeština 3  
KBE/557 Aplikovaná ekologie II. Zimní čeština 3  
KBE/559 GIS II. Letní čeština 6  
KBE/561 GIS a DPZ v přírodních vědách Letní čeština 6  
KBE/563 Vybraná chráněná území světa - seminář Letní čeština 3  
KBE/568 Letní praxe z aplikované ekologie II. Letní čeština 1  
KBE/569 Letní praxe z aplikované ekologie IV. Letní čeština 1  
KBE/760 Biology of Microorganisms Zimní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBE/760BI Biology of Microorganisms for Bioinformatics Zimní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBE/782 Vizualizace dat - čeština 3  
KBE/785E Modern Regression Methods Zimní angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBE/880 Biogeochemistry Letní angličtina 2  
KBE/990 Ateliér dokumentační a krajinářské fotografie Zimní čeština 3  
KBE/991 Základy plánování krajiny Letní čeština 4  
KBE/S1 Hydrobiologie Zimní a letní čeština 0  
KBE/S10 Ekologie tekoucích vod a návaznost na terestrické ekosystémy Zimní a letní čeština 0  
KBE/S11 Technologie životního prostředí Zimní a letní čeština 0  
KBE/S12 Produkční ekologie Zimní a letní čeština 0  
KBE/S13 Ekologie populací a společenstev Zimní a letní čeština 0  
KBE/S14 Řízení a ochrana životního prostředí Zimní a letní čeština 0  
KBE/S16 Půdní biologie Zimní a letní čeština 0  
KBE/S17 Teoretická ekologie Zimní a letní čeština 0  
KBE/S18 Funkce ekosystémů Zimní a letní čeština 0  
KBE/S2 teoretické základy bio- a ekotechnologií v limnologii Zimní a letní čeština 0  
KBE/S20 Půdní zoologie Zimní a letní čeština 0  
KBE/S21 Biologie ekosystémů Zimní a letní čeština 0  
KBE/S22 Biologie ochrany přírody Zimní a letní čeština 0  
KBE/S3 Ekologie Zimní a letní čeština 0  
KBE/S4 Aplikovaná ekologie Zimní a letní čeština 0  
KBE/S5 Ostatní aplikace Zimní a letní čeština 0  
KBE/S6 Ekologie stojatých vod Zimní a letní čeština 0  
KBE/S7 Krajinná a aplikovaná ekologie Zimní a letní čeština 0  
KBE/S8 Životní prostředí Zimní a letní čeština 0  
KBE/S9 Nauka o půdě Zimní a letní čeština 0