Předmět: Úvod do polární ekologie

» Seznam fakult » FBI » KBO
Název předmětu Úvod do polární ekologie
Kód předmětu KBO/325
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Elster Josef, doc. Ing. CSc.
 • Šabacká Marie, Mgr. Ph.D.
 • Kociánová Milena, RNDr.
 • Vaněk Jan, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: 1) Obsah kurzu. Organizační záležitosti. Historie výzkumu polárních oblastí. Doporučená literatura. 2) Vznik a vývoj polárních oblastí. 3) Střídání glaciálních a interglaciálních období. 4) Srovnání arktické a antarktické oblasti. 5) Klima polárních oblastí. 6) Ekologie moří a oceánů polárních oblastí. 7) Půdy a sladkovodní ekosystémy. 8) Kryptogamy a jejich adaptace na prostředí polárních ekosystémů. 9) Rostliny a jejich adaptace na prostředí polárních oblastí. 10) Živočichové polárních oblastí a jejich adaptace na prostředí polárních oblastí. 11) Zranitelnost polární přírody a právní ochrana. 12) Organizace vědeckého výzkumu polárních oblastí a původní obyvatele Arktidy. Obsah cvičení: Třídenní terénní exkurze do Krkonošského národního parku pod vedením erudovaných pracovníků RNDr. Mileny Kociánové a RNDr. Jana Vaňka. V průběhu exkurze se studenti seznámí s arkto-alpínskou tundrou Krkonoš s jejich geomorfologickými zvláštnostmi spojenými s procesy kryoturbace a s glaciálními relikty.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace
 • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Úvod do kurzu ekologie polárních oblastí přináší základní přehled o ekologickém fungovaní, biologické/environmentální diverzitě a adaptacích organismů na prostředí polárních ekosystémů. Seznamuje se všemi základními vědeckými obory, které se uplatňují při ekologickém výzkumu polárních oblastí.
Do kurzu se hlásí studenti bakalářského a magisterského studia, kteří jsou seznámeni se základními principy biologie a ekologie.
Předpoklady
Předpoklady k absolvování kurzu je zájem o přírodu a ekologické vazby, které v přírodě fungují. Současně zájemni musí mít zájem poznávat širší globální souvislosti, jak ekologické, tak historicko-politické. Současné globální změny jsou výstrahou pro současnou civilizaci a polární ekologie se všemi zákonitostmi je velmi dobrým objektem k pochopení a ohodnocení těchto změn.

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: předmět běží každý akademický rok.
Doporučená literatura
 • Aleksandrova VD (1988) The Arctic and Antarctic: their division into geobotanical areas. Cambridge University Press, Cambridge..
 • Avila-Jimenez ML et al. (2010) Overwintering of terrestrial Arctic arthropods: the fauna of Svalbard now and in the future. Polar Research 29: 127-137..
 • Beyer L. and Boelter M. (eds.) (2002) GeoEcology of Terrestrial Oases Ecological Studies, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg..
 • Callaghan TV et al. (2005) Arctic Tundra and Polar Desert Ecosystems 243 - 353. Arctic Climate Impact Assessment. Cambridge University Press pp. 1039..
 • Campbell B, Claridge GGC (1987) Antarctica: soils, weathering processes and environment. Cambridge..
 • Captus University Press. Toronto. 268 pp..
 • Elverland E. (2008) The Arctic System. Norvegian Polar Institute, 203 pp..
 • Evans DJA and Benn DI (2004) A Practical Guide to the Study of Glacial Sediments. 266 p.,.
 • Fogg GE (1998) The biology of polar habitats. Oxford University Press, Oxford.
 • Friedmann EI (ed.) (1993) Antarctic microbiology. Wiley-Liss, NewYork.
 • Fuller B, Lane N. and Benson EE (eds.) (2004) Life In The Frozen State. Taylor and Francis, London, pp. 111- 149..
 • Chapin, S.F. Jefferies, R.L. Raynolds J. Shaver, G.R and Svoboda J. (1992) Climatic Change and Arctic Ecosystem Response. The role of Ecophysiology. Academic Press 469 pp..
 • Last WM et al. (2001) Tracking Environmental Change Using Lake Sediments. Volume 3: Terrestrial, Algal, and Siliceous Indicators..
 • Last WM. Et al. (2001) Tracking Environmental Change Using Lake Sediments. Volume 4: Zoological Indicators..
 • Pielou EC (1994) Naturalists guide to the Arctic. The University of Chicago Press (Google books).
 • Singh P. (2001) Snow and Glacier Hydrology, Springer, 756 s..
 • Svoboda, J. and Freedman, B. (1994) Ecology of a polar oasis, Alexandra Fiord..
 • Tedrow JCF (1977) Soils of the polar landscapes. Rutgers University Press, New.
 • Vincent WF, Laybourn-Parry J. (eds.) (2008) Polar Lakes and Rivers: Limnology of Arctic and Antarctic Aquatic Ecosystems. Oxford University Press..
 • Vincent WF (1988) Microbial ecosystem of Antarctica. Cambridge University Press,.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr