Předmět: Zimní arktická ekologie

» Seznam fakult » FBI » KBO
Název předmětu Zimní arktická ekologie
Kód předmětu KBO/326
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Elster Josef, doc. Ing. CSc.
  • Šabacká Marie, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: "Geofyzikální charakteristiky zimního severského prostředí "Ekologická specifika střídání ročních období ve vysoké Arktidě. "Sníh a led (fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti). "Vlastnosti aktivní vrstvy a permafrostu v zimním období. "Záření a tok energie v ekosystémech "Metabolické procesy v průběhu arktické zimy "Základní ekologické strategie přežívání zimního období "Ekofyziologická příprava na zimní podmínky u rostlin, živočichů a mikroorganismů Obsah cvičení: Silný důraz je kladen na terénní cvičení a demonstraci vlivu sněhové pokrývky na mikrobiální a rostlinná společenstva pro lepší pochopení selektivní síly arktické zimy. Studenti získají praktické zkušenosti s prací v terénu a v laboratoři a vyzkouší si týmovou práci a vedení projektů, sběr dat, analýzu dat a komunikaci vědeckých výsledků ústní a písemnou formou.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Kurz probíhá po dobu jednoho měsíce na české Arktické základně Julius Payer v Longyearbyenu na Svalbardu ve spolupráci s místní norskou Univerzitou UNIS. Součástí kurzu jsou přednášky, terénní a laboratorní studie a semináře, s povinnou aktivní účastí studentů. Během a po absolvování kurzu studenti: " Získají špičkové znalosti o environmentálních podmínkách arktické zimy a o životních strategiích mikroorganismů, rostlin a živočichů. " Získají možnost nahlédnout do toho, jak dynamika zimních podmínek ovlivňuje biologická společenstva a suchozemské ekosystémy. " Prokážou nezávislost při experimentální práci v laboratoři. " Budou schopni provádět terénní studie v drsných podmínkách arktické zimy. " Pochopí možnosti a omezení výzkumu v Arktidě v extrémních zimních podmínkách " Budou schopni interpretovat ekologické experimentálních data v souvislosti s nejmodernějšími vědeckými výsledky a nezávisle komunikovat ekologické výsledky ústně i písemně.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: předmět běží v ak. letech začínajících lichým letopočtem (např. 2015/2016).
Doporučená literatura
  • Marchard, P. J. 1996: Life in cold: An introduction to winter ecology.
  • Singh V. et al. 1990: Encyclopaedia of snow, ice and glaciers.
  • Fuller, B. Lane N. & Benson, E. E. 2004: Life In The Frozen State.
  • Halfpenny J. C. 1989: Winter: An ecological handbook.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr