Předměty pracoviště: KBO

» Seznam fakult » FBI
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KBO/004 Biologická laboratorní technika Zimní čeština 3  
KBO/011 Archaeobotanical summerschool Zimní a letní angličtina 6  
KBO/122 Management a monitoring v ochraně přírody Letní čeština 4  
KBO/123 Historická etnobotanika - čeština 6  
KBO/124 Průtoková cytometrie v botanice - čeština 2  
KBO/125 Vývoj mikrosatelitních markerů (SSR) Letní čeština 3  
KBO/126 Geobotanika Letní čeština 6  
KBO/127 Terénní kurz lichenologie Letní čeština 3  
KBO/128 Fykologické determinační praktikum 1. Zimní čeština 5  
KBO/129 Fykologické determinační praktikum 2. - čeština 5  
KBO/130 Praktikum mnohorozměrné analýzy ekologických dat Letní čeština 6  
KBO/131 Biologie vodních makrofyt - čeština 5  
KBO/132 Botanika vyšších rostlin M Letní čeština 8  
KBO/133 Biologie parazitických rostlin Zimní čeština 5  
KBO/134 Fykologie (algologie) Letní čeština 6  
KBO/135 Mykologie Zimní čeština 6  
KBO/136 Kurz alpské botaniky a ekologie Letní čeština 3  
KBO/137 Základní kurz z botaniky, fykologie a mykologie Letní čeština 8  
KBO/138 Botanika vyšších rostlin V-I Zimní čeština 0  
KBO/139 Botanika vyšších rostlin V-II Letní čeština 15  
KBO/140 Seminář systematické botaniky 1 Zimní čeština 3  
KBO/141 Seminář systematické botaniky 2 Letní čeština 3  
KBO/142 Základy ekologie sinic a řas Zimní čeština 5  
KBO/143 Ekologie hub Letní čeština 3  
KBO/144 Zobrazování v bioarcheologii Zimní čeština 4  
KBO/145 Ecology Seminar Zimní angličtina 2  
KBO/146 Urbánní ekologie Letní čeština 5  
KBO/147 Biogeografie protistních organismů Zimní čeština 3  
KBO/184 Creative publishing in community ecology Zimní angličtina 4  
KBO/185 Základní algologické metody - čeština 2  
KBO/186 Seminář mag. oborů - botanika Zimní a letní čeština 2  
KBO/191 Mezioborová exkurze k ekologii biomů Letní čeština 3  
KBO/205 Anatomie a morfologie rostlin Zimní čeština 6  
KBO/214 Pokročilý kurz vegetační ekologie - čeština 3  
KBO/290 Algologický seminář pro pokročilé 1. Zimní čeština 3  
KBO/291 Algologický seminář pro pokročilé 2. Letní čeština 3  
KBO/296 Biologie kapraďorostů - čeština 6  
KBO/297 Functional traits in ecology Zimní angličtina 5  
KBO/298 Algologické kultivační techniky - čeština 5  
KBO/299 Species traits: a functional approach to Letní angličtina 4  
KBO/300 Ekologie travinných ekosystémů Letní čeština 3  
KBO/301 Aplikovaná mykologie - čeština 6  
KBO/302 Dendrologie - čeština 6  
KBO/303 Architektura rostlin - čeština 6  
KBO/305 Biologie mechorostů - čeština 6  
KBO/306 Aplikovaná paleoekologie Letní čeština 6  
KBO/307 Ekologie horských ekosystémů - čeština 6  
KBO/308 Květena a vegetace střední Evropy - čeština 3  
KBO/309 Metody molekulární biologie v rostlinné ekologii a systematice Zimní čeština 9  
KBO/310 Ochrana přírody v praxi Zimní čeština 2  
KBO/311 Palynologie - čeština 3  
KBO/312 Základy rostlinné taxonomie - čeština 3  
KBO/313 Botanická syntaxonomie - čeština 3  
KBO/314 Terénní kurz bryologie - podzimní Zimní čeština 3  
KBO/315 Lichenologie Zimní čeština 6  
KBO/316 Užitkové rostliny - čeština 3  
KBO/318 Biotechnologie řas a sinic Letní čeština 3  
KBO/319 Evoluce a fylogeneze rostlin Letní čeština 3  
KBO/321 Mykologická exkurze - letní - čeština 3  
KBO/322 Mykologické exkurze - podzimní Zimní čeština 3  
KBO/323 Polární mikrobiologie a astrobiologie - čeština 3  
KBO/324 Fytopatologie - čeština 3  
KBO/325 Úvod do polární ekologie Zimní čeština 3  
KBO/326 Zimní arktická ekologie Letní čeština 5  
KBO/327 Terénní kurz bryologie - jarní Letní čeština 3  
KBO/328 Mykologický seminář I. Letní čeština 3  
KBO/329 Určovací seminář cévnatých rostlin Letní čeština 6  
KBO/330 Ekologie a biogeografie biomů Zimní čeština 6  
KBO/331 Ekologické invaze Zimní čeština 3  
KBO/332 Plánování a hodnocení ekologických experimentů - angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/332E Design and Analysis of Ecological Experiments Zimní angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/333 Populační biologie rostlin Zimní čeština 5  
KBO/334 Populační ekologie - čeština 5  
KBO/347 Archeobotanika Zimní čeština 5  
KBO/353 Postgraduální kurz ekologie rostlin Zimní čeština 3  
KBO/420 Ekologie obnovy - čeština 6  
KBO/423 Vývoj středoevropské krajiny Zimní čeština 3  
KBO/424 Ekologie lesa - cvičení - čeština 2  
KBO/425 Ekologie lesa - čeština 3  
KBO/426 Ekologie společenstev Zimní čeština 6  
KBO/429 Zimní kurs ekologických měření Letní čeština 3  
KBO/430 Letní kurz vegetačního mapování - čeština 3  
KBO/432 Metody studia kořenových systémů Letní čeština 5  
KBO/434 Dendrochronologie Letní čeština 5  
KBO/440 Tropická botanika - čeština 3  
KBO/441 Speciální fykologie I. - čeština 6  
KBO/442 Speciální fykologie II. - čeština 6  
KBO/443 Speciální fykologie III. - čeština 6  
KBO/444 Speciální fykologie IV. - čeština 6  
KBO/445 Speciální fykologie V. Letní čeština 6  
KBO/447 Ekologie obnovy II- ekologická obnova - čeština 6  
KBO/759 Biostatistics Zimní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/767 Biology of Plants Letní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/S1 Biologie rostlin Zimní a letní čeština 0  
KBO/S10 Botanika Zimní a letní čeština 0  
KBO/S10E Botany Zimní a letní angličtina 0  
KBO/S11 Systematika rostlin a hub Zimní a letní čeština 0  
KBO/S11E Systematics of Plants and Fungi Zimní a letní angličtina 0  
KBO/S12 Bionomie sinic a řas Zimní a letní čeština 0  
KBO/S12E Bionomics of Cyanobacteria and Algae Zimní a letní čeština 0  
KBO/S13 Mykologie Zimní a letní čeština 0  
KBO/S14 Systematika vyšších rostlin Zimní a letní čeština 0  
KBO/S16 Archeobotanika Zimní a letní čeština 0  
KBO/S2 Vegetační ekologie Zimní a letní čeština 0  
KBO/S3 Statistická ekologie Zimní a letní čeština 0  
KBO/S4 Bionomie rostlin Zimní a letní čeština 0  
KBO/S5 Fyziologie rostlin Zimní a letní čeština 0  
KBO/S6 Ekologie rostlin Zimní a letní čeština 0  
KBO/S7 Algologie Zimní a letní čeština 0  
KBO/S8 Ekologie společenstev Zimní a letní čeština 0  
KBO/S9 Bionomie vyšších rostlin Zimní a letní čeština 0