Předměty pracoviště: KEBR

» Seznam fakult » FBI
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KEBR/201 Bioinorganic Chemistry & Biophysics of Plants I Letní angličtina 6  
KEBR/202 Bioinorganic Chemistry & Biophysics of Plants II Letní angličtina 12  
KEBR/204 Vybrané kapitoly z evoluce rostlin Letní čeština 4  
KEBR/220 Fyziologie rostlin Letní čeština 8  
KEBR/246 Genové inženýrství rostlin Letní čeština 6  
KEBR/254 Rostlinná virologie Zimní čeština 6  
KEBR/320 Molekulární biologie sinic Zimní čeština 3  
KEBR/562 Malá fyziologie rostlin Zimní čeština 3  
KEBR/619 Stabilní izotopy v biologii Letní čeština 6  
KEBR/620 Stabilní isotopy v biologických a environmentálních vědách Letní čeština 6  
KEBR/630 Bioenergetika - čeština 6  
KEBR/631 Bioenergetics Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEBR/632 Seminář mag. oborů - fyz. rostlin Zimní a letní čeština 2  
KEBR/633 Fytohormóny, růst a vývoj rostlin I. - čeština 6  
KEBR/634 Fytohormony, růst a vývoj rostlin II. Zimní angličtina 6  
KEBR/635 Fotosyntéza - čeština 6  
KEBR/945 Biologie rostlinné buňky Zimní čeština 6  
KEBR/S1 Fyziologie růstu a vývoje rostlin Zimní a letní čeština 0  
KEBR/S10 Ekofyziologie rostlin Zimní a letní čeština 0  
KEBR/S11 Fytohormóny a růst a vývoj rostlin Zimní a letní čeština 0  
KEBR/S2 Fotosyntéza Zimní a letní čeština 0  
KEBR/S3 Chemie Zimní a letní čeština 0  
KEBR/S4 Obecná fyzika Zimní a letní čeština 0  
KEBR/S5 Teoretická fyzika Zimní a letní čeština 0  
KEBR/S6 Teoretické základy biofyziky Zimní a letní čeština 0  
KEBR/S7 Experimentální metody biofyziky Zimní a letní čeština 0  
KEBR/S8 Molekulární biofyzika Zimní a letní čeština 0  
KEBR/S9 Obecná biologie Zimní a letní čeština 0