Předměty pracoviště: KFZ

» Seznam fakult » FBI
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KFZ/S1 Fyziologie a vývojová biologie živočichů a rostlin Zimní a letní čeština 0  
KFZ/S2 Fyziologie živočichů Zimní a letní čeština 0  
KFZ/S3 Ekologická a srovnávací fyziologie živočichů Zimní a letní čeština 0  
KFZ/S4 Obecná fyziologie živočichů Zimní a letní čeština 0