Předměty pracoviště: KMB

» Seznam fakult » FBI
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KMB/023 Základy buněčné biologie Zimní čeština 5  
KMB/180 Seminář mag. oborů - genetika Zimní a letní čeština 2  
KMB/182 Seminář z molekulární biologie Zimní a letní čeština 2  
KMB/215 Bioinformatics Project Zimní angličtina 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMB/217 Methods of Functional Genomics Letní angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMB/218 Epigenetics Zimní angličtina 3  
KMB/219 Introduction to Cell Biology Zimní angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMB/221 Evoluční genetika živočichů Letní čeština 3  
KMB/222 Forenzní genetika a biologie Zimní čeština 4  
KMB/223 Techniky mikroskopie a analýzy obrazu pro biology Letní čeština 5  
KMB/225 Bakteriální genetika Zimní čeština 3  
KMB/240 Genetika Letní čeština 5  
KMB/242 Reprodukční genetika člověka Letní čeština 3  
KMB/243 Základy biotechnologií u živočichů - čeština 3  
KMB/245 Cvičení z genetiky Letní čeština 3  
KMB/250 Molekulární biologie Zimní čeština 6  
KMB/251 Genetická toxikologie - čeština 5  
KMB/256 Molekulární genetika rostlinných virů - čeština 5  
KMB/358 Introduction to Genomics Letní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMB/487 Biochemie a mol. biol. parazitů - čeština 3  
KMB/601 Biologie buňky II. Zimní čeština 4  
KMB/603 Pokročilé metody molekulární biologie Letní čeština 9  
KMB/604 Cytogenetika Zimní čeština 6  
KMB/605 Introduction to Bioinformatics Letní angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMB/608 Základní metody molekulární biologie Zimní čeština 8  
KMB/614 Cell Regulation and Signaling Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMB/615 Úvod do bioinformatiky Letní čeština 5  
KMB/616 Epigenetika a regulace genové exprese Letní čeština 5  
KMB/617 Vývojová biologie živočichů a člověka Zimní čeština 6  
KMB/622 Scientific Writing for Experimental Biologists Letní angličtina 5  
KMB/696 Molekulární genetika modelových organismů a člověka Zimní čeština 6  
KMB/705 Populační a evoluční genetika Zimní čeština 6  
KMB/708 Genetika člověka Zimní čeština 6  
KMB/758 Molecular Biology and Genetics I Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMB/759 Molecular Biology and Genetics II Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMB/770 Methods in Molecular Biology Zimní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMB/777 Evoluční genomika Zimní čeština 3  
KMB/S1 Buněčná a molekulární biologie Zimní a letní čeština 0  
KMB/S2 Vývojová biologie Zimní a letní čeština 0  
KMB/S3 Buněčná a vývojová biologie Zimní a letní čeština 0