Předmět: Základní principy farmakodynamických a farmakokinetických účinků léčiv

» Seznam fakult » FBI » KME
Název předmětu Základní principy farmakodynamických a farmakokinetických účinků léčiv
Kód předmětu KME/061
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Klíma Josef, MUDr. CSc.
  • Buchar Evžen, RNDr.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: I Obecné principy platné ve farmakologii 1. Farmakologie 21. století 2. Účinky léčiv: obecné principy, molekulární aspekty 3. Mechanismy buněčných účinků léčiv: buněčná excitace, kontrakce, sekrece, proliferace a apoptóza 4. Metody a způsob měření ve farmakologii 5. Absorpce a distribuce léčiv 6. Eliminace a farmakokinetika léčiv II Chemické mediátory 7. Chemické mediátory, cholinergní a noradrenergní transmise 8. Ostatní periferní mediátory: 5-hydroxytryptamin, puriny, peptidy a proteiny, organické nitráty 9. Lokální hormony, zánětlivé a imunitní reakce. Protizánětlivá a imunosupresivní léčiva III Léčiva s účinkem na orgánové systémy 10. Kardiovaskulární a respirační systém 11. Systém krvetvorby 12. Ledviny a zažívací trakt 13. Endokrinní systém IV Léčiva s účinkem na nervový systém 14. Mediátory chemického přenosu a účinky léčiv na centrální nervový systém (CNS) 15. Aplikace léčiv k terapii onemocnění CNS V Léčiva používaná v terapii infekčních a nádorových onemocnění 16. Základní principy chemoterapie 17. Antibakteriální a antivirová léčiva 18. Chemoterapie nádorového onemocnění VI Speciální oblasti farmakologie 19. Individuální variabilita a lékové interakce 20. Škodlivé účinky léčiv 21. Genová terapie 22. Výzkum a vývoj léčiv, jejich preklinický a klinický vývoj, komerční aspekty farmakoterapie

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Kurs pro studenty magisterského studijního programu Klinická biologie. Studenti získají základní informace o farmakodynamických a farmakokinetických účincích léčiv

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: běží každý rok
Doporučená literatura
  • Hynie, S.: Farmakologie v kostce.
  • Hynie, S.: Obecná faramkologie 1 a 2, skripta UK, Praha 1993.
  • Katzung, B.G.: Základní a klinická farmakologie, 2000.
  • Lincová, D.: Praktická cvičení z farmakologie, skripta UK, Praha 1991.
  • Lincová, Farghali et al.: Základní a aplikovaná farmakologie, 2002.
  • Lüllmann, H. et al.: Barevný atlas farmakologie, 2001.
  • Plevová, J.: Zvláštnosti klinické farmakologie vyššího věku, Praha 1992.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr