Předmět: Statistika v preklinickém a klinickém výzkumu II.

» Seznam fakult » FBI » KME
Název předmětu Statistika v preklinickém a klinickém výzkumu II.
Kód předmětu KME/063
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Sládeček František, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: Korelace, lineární regrese, transformace dat, neparametrické metody, analýza přežívání Tento předmět vznikl v rámci realizace projektu Vytvoření a rozvoj týmu zaměřeného na výzkum a výuku v oblasti biologické medicíny, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0361. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Seznámení studentů se základními statistickými metodami. Jednotlivé poznatky budou dokumentovány na příkladech, které budou studenti řešit samostaně s pomocí programu Statistica. Důraz je kladen na interpretaci výsledků. Poznatků student využije pro samostatné vyhodnocení vlastních dat.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Havránek, T. (1993) Statistika pro biologické a lékařské vědy. Academia, Praha..
  • Lepš, J. (1996) Biostatistika. Jihočeská univerzita, České Budějovice (a literatura tam citovaná)..
  • Sokal, R. R. and Rohlf, F. J. (1981) Biometry, 2nd ed. Freeman & Comp., San Francisco..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr