Předmět: Metody preklinického výzkumu terapie nádorových onemocnění pro bakaláře I.

» Seznam fakult » FBI » KME
Název předmětu Metody preklinického výzkumu terapie nádorových onemocnění pro bakaláře I.
Kód předmětu KME/066
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Ženka Jan, RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: 1. Výskyt a léčitelnost nádorových onemocnění 2. Hlavní rysy nádorových onemocnění, vývoj názorů na vznik nádorů. Maligní a benigní nádory. Indukované a transplantované nádory. 3. Biologie, biochemie a bioenergetika nádorů. 4. Chemoterapie a její limity, možnosti specifické chemoterapie. Tento předmět vznikl v rámci realizace projektu Vytvoření a rozvoj týmu zaměřeného na výzkum a výuku v oblasti biologické medicíny, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0361. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Přednáška pro studenty bakalářského směru Biomedicínské laboratorní techniky. Studenti získají základní představu o nádorových onemocněních, biologii, biochemii a imunologii nádorů a možnostech terapeutických zásahů včetně základní metodologie preklinického výzkumu.
Studenti získají základní přehled o biologických vlastnostech nádorů
Předpoklady
KME 216 Imunologie

Hodnoticí metody a kritéria
Kolokvium

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Dunn GP et al. 2002: Cancer immunoediting: from immunosurveillance to tumor escape. Nat Immunol 3: 991-998..
  • Finke J. H., Bukowski R. M. 2004: Cancer immunotherapy at the crossroads. How tumors evade immunity and what can be done. Humana Press, Totowa, New Jersey, 386 pp..
  • Male D., Brostoff J., Roth D.B., Roitt I. 2006: Immunology. Seventh Edition. Elsevier, Canada, 552 pp..
  • McKinnell R.G., Parchment R.E., Perantoni A.O., Pierce G.B. 2000: The biological basis of cancer. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 373 pp..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr