Předmět: Metody preklinického výzkumu terapie nádorových onemocnění pro bakaláře IV.

» Seznam fakult » FBI » KME
Název předmětu Metody preklinického výzkumu terapie nádorových onemocnění pro bakaláře IV.
Kód předmětu KME/069
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Ženka Jan, RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: 1. Studium mechanismů působení imunomodulátorů s použitím imunodeficientních myší. 2. Stanovení základních buněčných imunologických parametrů pomocí průtokové cytometrie. 3. Testování teraeutických a profylaktických protinádorových vakcín. Tento předmět vznikl v rámci realizace projektu Vytvoření a rozvoj týmu zaměřeného na výzkum a výuku v oblasti biologické medicíny, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0361. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Studijní aktivity a metody výuky
Laborování
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Přednáška pro studenty bakalářského směru Biomedicínské laboratorní techniky. Studenti získají základní představu o nádorových onemocněních, biologii, biochemii a imunologii nádorů a možnostech terapeutických zásahů včetně základní metodologie preklinického výzkumu.
Studenti získají pokročilé znalosti v oblasti nádorové imunologie
Předpoklady
KME 066 Terapie nádorů pro bakaláře 1 KME 067 Terapie nádorů pro bakaláře 2 KME 068 Terapie nádorů pro bakaláře 3

Hodnoticí metody a kritéria
Vypracování laboratorních protokolů

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Finke J. H., Bukowski R. M. 2004: Cancer immunotherapy at the crossroads. How tumors evade immunity and what can be done. Humana Press, Totowa, New Jersey, 386 pp..
  • Male D., Brostoff J., Roth D.B., Roitt I. 2006: Immunology. Seventh Edition. Elsevier, Canada, 552 pp..
  • McKinnell R.G., Parchment R.E., Perantoni A.O., Pierce G.B. 2000: The biological basis of cancer. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 373 pp..
  • Teicher B.A. 2002: Tumor models in cancer research. Humana Press, Totowa, New Jersey, 690 pp..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr