Předmět: Metody preklinického výzkumu vakcín proti onemocněním přenášeným klíšťaty pro magistry III.

» Seznam fakult » FBI » KME
Název předmětu Metody preklinického výzkumu vakcín proti onemocněním přenášeným klíšťaty pro magistry III.
Kód předmětu KME/072
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kopecký Jan, prof. RNDr. CSc.
  • Grubhoffer Libor, prof. RNDr. CSc.
  • Růžek Daniel, doc. RNDr. Ph.D.
  • Salát Jiří, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: 1. Titrace neutralizačních protilátek proti viru klíšťové encefalitidy. 2. Borelia-cidní testy. 3. Vliv klíštěcích slin na protiinfekční imunitu hostitele. Tento předmět vznikl v rámci realizace projektu Vytvoření a rozvoj týmu zaměřeného na výzkum a výuku v oblasti biologické medicíny, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0361. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Studijní aktivity a metody výuky
Laborování
  • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Přednáška pro studenty magisterského směru Klinická biologie. Studenti získají základní informace o možnostech vakcinace proti nejvýznamnějším chorobám přenášeným klíšťaty. Půjde jednak o vakcíny založené na antigenech patogena, jednak o vakcíny využívající antigeny slin vektora nebo tak zvané skryté antigeny vektora.
Studenti získají základní informace o možnostech vakcinace proti nejvýznamnějším chorobám přenášeným klíšťaty. Půjde jednak o vakcíny založené na antigenech patogena, jednak o vakcíny využívající antigeny slin vektora nebo tak zvané skryté antigeny vektora.
Předpoklady
Nejsou specifikovány

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Bloom B.R., Lambert P-H.: The Vaccine Book. Academic Press 2002, 436 pp..
  • Bowman A., Nuttall P.: Ticks: Biology, Disease and Control. Cambridge University Press 2009, 518 pp..
  • Plotkin S.A., Orenstein W.A., Octit P.A.: Vaccines (5th Edition). Expert Consult. Saunders 2008, 1748 pp..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr