Předmět: Preklinický výzkum terapie nádorových onemocnění pro magistry III.

» Seznam fakult » FBI » KME
Název předmětu Preklinický výzkum terapie nádorových onemocnění pro magistry III.
Kód předmětu KME/076
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Ženka Jan, RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: 1. Studium protinádorového efektu některých vybraných agonistů TLR. 2: Srovnání různých aplikačních režimů podávání agonistů TLR a vyhodnocení jejich vlivu na nádory. 3. Synergie agonistů TLR 4. Studium nádorové terapie založené na aplikaci agonistů TLR u imunokompromitovaných myší. Tento předmět vznikl v rámci realizace projektu Vytvoření a rozvoj týmu zaměřeného na výzkum a výuku v oblasti biologické medicíny, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0361. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Studijní aktivity a metody výuky
Laborování
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět navazuje na dvouletý cyklus přednášek a cvičení pro bakaláře "Metody preklinického výzkumu terapie nádorových onemocnění pro bakaláře". Cílem kurzu je rozvinout poznatky o imunologii nádorových onemocnění a o možnostech terapeutického zásahu včetně experimentálních preklinických testů.
Studenti se naučí základní metody nádorové imunoterapie
Předpoklady
KME 216, 066, 067, 068, 069, 074, 075

Hodnoticí metody a kritéria
Vypracování laboratorních protokolů

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Finke J. H., Bukowski R. M. 2004: Cancer immunotherapy at the crossroads. How tumors evade immunity and what can be done. Humana Press, Totowa, New Jersey, 386 pp..
  • Male D., Brostoff J., Roth D.B., Roitt I. 2006: Immunology. Seventh Edition. Elsevier, Canada, 552 pp..
  • McKinnell R.G., Parchment R.E., Perantoni A.O., Pierce G.B. 2000: The biological basis of cancer. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 373 pp..
  • Teicher B.A. 2002: Tumor models in cancer research. Humana Press, Totowa, New Jersey, 690 pp..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr