Předmět: Moderní diagnostika chorob přenášených vektory pro bakaláře I.

» Seznam fakult » FBI » KME
Název předmětu Moderní diagnostika chorob přenášených vektory pro bakaláře I.
Kód předmětu KME/078
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Ženka Jan, RNDr. CSc.
  • Kopecký Jan, prof. RNDr. CSc.
  • Grubhoffer Libor, prof. RNDr. CSc.
  • Růžek Daniel, doc. RNDr. Ph.D.
  • Salát Jiří, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: 1. Lidské patogeny přenášené členovci, přehled 2. Virus klíšťové encefalitidy, molekulární patogeneze, klinika, ekologie a epidemiologie. 3. Diagnostika klíšťové encefalitidy, serologie, izolace viru, RT PCR, Real-Time PCR. 4. Lymská borelióza, patogeneze, klinika, ekologie a epidemiologie. Tento předmět vznikl v rámci realizace projektu Vytvoření a rozvoj týmu zaměřeného na výzkum a výuku v oblasti biologické medicíny, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0361. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
  • Příprava na zkoušku - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Přednáška pro studenty bakalářského směru Biomedicínské laboratorní techniky. Studenti získají základní informace o diagnostice nejvýznamnějších chorob přenášených vektory a to virových, bakteriálních a parazitárních. Půjde jak o metody sérologické, tak o průkaz původce moderními metodami molekulární biologie.
Studenti se seznámí se základy patogeneze, kliniky, ekologie, epidemiologie a diagnostiky nejvýznamnějších patogenů přenášených členovci se zvláštním zřetelem na původce Lymské boreliózy a klíšťové encefalitidy
Předpoklady
Nejsou specifikovány

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Goodman J.L., Denis D.T., and Sonenshine D.E., editors: Tick-Borne Diseases of Humans. ASM Press, Washington, DC, 2005, 440 pp..
  • Ndao M.: Diagnosis of parasitic diseases: old and new approaches. Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases 2009, ID 278246, 15 pp..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr